Ny pjece: Gode råd til bedre praktik

En ny pjece giver inspiration til gode praktikforløb. Pjecen, som retter sig både mod studerende, professionshøjskoler og praktiksteder, giver en række bud på, hvordan praktikforløbene kan gavne både studerende, færdiguddannede og arbejdspladser.

Socialrådgiverstuderende, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, der tager socialrådgiverpraktikanter, kan nu hente gode råd til, hvordan rammerne om praktikforløbene kan styrkes.

Rådene findes i den nye pjece ”Inspiration til udvikling af kvalitet i praktikken”, som er lavet i samarbejde mellem Danske Professionshøjskoler, hovedorganisationerne FTF og LO samt Danske Regioner og kommunernes organisation, KL.

Nye øjne giver nye perspektiver

Pjecen indeholder eksempler og erfaringer fra en række forskellige professionsbachelor-uddannelser, og der er adskillige cases fra praktikforløb på socialrådgiveruddannelsen.

Blandt andet fra Jobcenter Rødovre. Her er socialrådgiverstuderende med til praktikvejlederens borger-samtaler, hvilket både praktikant og praktikvejleder kan få udbytte af:

”Det var meget lærerigt for mig at være med til min praktikvejleders samtaler. Bagefter gav min praktikvejleder sig tid til at tale om samtalen med mig. Hun var meget nysgerrig på teori, så vi drøftede også hvilken teori, vi kunne bruge i forhold til samtalen,” fortæller Sidsel Nederby om sin praktik i Jobcenter Rødovre.

Praktikantens tilstedeværelse giver også praktikvejlederen en mulighed for at få nye perspektiver på egen praksis.


Problemer i praktikken? SDS hjælper dig

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) har oprettet et praktikkorps, der hjælper socialrådgiverstuderende, som oplever problemer eller tvivlsspørgsmål undervejs i praktikken.
Korpset består af frivillige socialrådgiverstuderende, der har fuldendt praktikken og gennemført SDS’ Praktikkorps- og bisidderkurser.