Esbjerg opruster det faglige samarbejde

Efter en hård periode med stort sagspres i Esbjerg Kommunes Familierådgivning, har DS og ledelsen aftalt at styrke det faglige samarbejde. Derfor har socialrådgiverne i rådgivningen fået ikke bare en, men hele tre nye tillidsrepræsentanter.

På baggrund af blandt andet Esbjerg-sagen fra 2012 og en høj arbejdsbelastning, som pressede sagsbehandlingen, har der været stor udskiftning blandt socialrådgiverne i Esbjerg Kommunes Familierådgivning – og travlhed for deres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Ledelsen erkendte, at arbejdsbelastningen var for stor, og kommunen opnormerede – med afsæt i Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal – i 2014 med 12 socialrådgivere i Familierådgivningen.

Men da den daværende tillidsrepræsentant i juni 2015 trådte tilbage, meldte ingen sig til at overtage hvervet, fortæller Lone Johannsen, konsulent i Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd.

– Familierådgivningen er en stor personalegruppe med 110-120 socialrådgivere, som er splittet op i forskellige distrikter. Mange af medlemmerne syntes, at det virkede uoverskueligt at overtage posten som tillidsvalgt på de vilkår. Derfor begyndte vi at tænke i nye løsninger, siger hun.

Ledelse: Værdifuldt med flere tillidsrepræsentanter

I januar 2016 mødtes Lone Johannsen samt DS Region Syds arbejdsmiljøkonsulent, Dorthe Augustesen, og fællestillidsrepræsentanten for socialrådgiverne i Esbjerg med kommunens Familie & Forebyggelseschef, Jørgen Bruun. Her diskuterede de mulighederne for at der blev valgt tre nye tillidsrepræsentanter i stedet for – som tidligere – en enkelt.

I perioden, hvor socialrådgiverne i Familierådgivningen stod uden en tillidsrepræsentant, måtte Jørgen Bruun blandt andet trække ekstra på fællestillidsrepræsentanten. Familie & Forebyggelseschefen indså dog hurtigt, at det ikke var en holdbar løsning.

– Det er rigtig værdifuldt, at vi nu har fået tre tillidsrepræsentanter, som kan være formidler mellem de ansatte socialrådgivere og ledelsen. Som ledelse ønsker vi, at medarbejderne føler et medejerskab i de beslutninger, deres ledelse tager. Samtidig kan vi bruge tillidsrepræsentanterne aktivt til at vende de overvejelser, vi har i ledelsen: Hvad fungerer set fra et medarbejderperspektiv, og hvad fungerer ikke.

Lønforhandlinger er på vej

Mireille Rasmussen er en af Familierådgivningens tre nye tillidsrepræsentanter. Hun blev ansat i september 2015 – i perioden, hvor Familierådgivningen stod uden tillidsrepræsentant.

– At vi nu er tre tillidsrepræsentanter giver os mulighed for at være mere synlige over for vores kolleger og for at have en tæt dialog med ledelsen. Familierådgivningen er inddelt i fire distrikter med hver sin leder, og i stedet for at én tillidsrepræsentant skal være i dialog med alle fire leder, er vi nu tre om den opgave, siger hun.

Mireille Rasmussen er ikke i tvivl om de vigtigste opgaver i den første tid som tillidsrepræsentant:

– Vi skal have sat gang i lønforhandlinger for socialrådgiverne i Familierådgivningen. Derudover skal vi have Faglig Klub op at køre, så vi kan synliggøre DS’ tilstedeværelse og vise, at vi i flok kan gøre noget for at ændre tingene – også selvom der har været en hård periode, fortæller hun.

Familie & Forebyggelseschef, Jørgen Bruun ser frem til samarbejdet med de nye tillidsrepræsentanter.

– Vi har været i en krisesituation i Esbjerg Kommune, det er der ingen tvivl om. Men netop på den baggrund, så tror jeg på, at når vi evaluerer den nye ordning om to år, så vil vi se hinanden i øjnene og sige ”det her var en god investering.” For vi vil have en arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade for at være, understreger han.