Socialrådgivere om respektpakke: Husk forebyggelsesindsats

Det er glædeligt, at justitsminister Søren Pind med sin ’respektpakke’ sætter fokus på problemerne med vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte. For den adfærd er der ingen undskyldning for, understreger Dansk Socialrådgiverforening. Men styrkes den konfliktforebyggende indsats ikke, risikerer pakken at ende som symbolpolitik, advarer DS.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, glæder sig over, at justitsminister Søren Pind (V) med sit forslag om en ’respektpakke’ sætter fokus på problemerne med vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte.

– Jeg kan godt forstå, at borgere kan føle frustration over en lov, som ikke altid er retfærdig, at ydelser er for lave og at systemet er for komplekst. Men det retfærdiggør aldrig vold, trusler eller chikane. Derfor er det enormt glædeligt, at justitsministeren sætter fokus på de her forhold. Jeg vil dog advare ministeren mod ensidigt at fokusere på højere straffe, for indsatsen for at forebygge konflikter samt vold, trusler og chikane er afgørende. siger hun.

Undgå symbolpolitik

Det er meget positivt, at justitsministeren vil signalere, at vold og trusler mod offentligt ansatte – og alle andre i øvrigt – ikke er ok, mener Majbrit Berlau.

– Men står de hårdere straffe alene, risikerer pakken at ende som symbolpolitik uden den ønskede effekt. En styrkelse af den konfliktforebyggende indsats er afgørende. I den forbindelse må man også kigge på rammerne for offentligt ansattes arbejde, siger hun.

Hvis en socialrådgiver på et opholdssted eksempelvis bliver skubbet af en psykisk syg beboer og i den forbindelse pådrager sig en skade, er socialrådgiveren tvunget til at politianmelde beboeren inden for 72 timer for at kunne søge voldsoffererstatning. Det er i sig selv konfliktoptrappende, advarer socialrådgivernes formand.

– Vi ville ønske, praksis ikke var sådan. Det kan skade relationen, den faglige proces og borgerens livssituation. Respektpakken bør tage højde for, at nogle volds- og trusselsudøvere er psykisk syge.  Det hjælper ikke socialrådgivere i eksempelvis psykiatrien, at straffene hæves, hvis der ikke gøres andet. Forebyggelse er afgørende, og jeg vil i den forbindelse opfordre ministeren til at inddrage faglige organisationers praksisviden.

DS: Husk vold og trusler på nettet

Majbrit Berlau opfordrer desuden justitsminister Søren Pind til at huske, at mange offentligt ansatte trues, chikaneres eller krænkes på internettet – et problem, det i øjeblikket er svært at gøre noget ved i praksis.

– Vi har set flere sager, hvor offentligt ansatte har fået rettens ord for, at der er fremsat injurier på offentlige hjemmesider. Alligevel er det en kamp at få fjernet de ulovlige krænkelser fra nettet. Det er et problem, som jeg håber og tror på, ministeren inddrager i arbejdet med respektpakken, siger socialrådgiverformanden.

Pakke understreger problematisk nedskæring af Arbejdstilsyn

Mens Majbrit Berlau glæder sig over, at trusler, vold og chikane mod offentligt ansatte nu kommer på dagsordenen, understeger respektpakken samtidig, at Finanslovens nedskæringer på Arbejdstilsynet er dybt problematiske, pointerer hun.

– Tilsynet med offentlige arbejdspladser, som Finansloven har skåret hårdt i, kunne netop være en afgørende del af forebyggelses- og monitoreringsindsatsen.