Nye retningslinjer vedrørende corona på det sociale område

Corona-smitten breder sig desværre i vores samfund. I Danmark oplever vi lige som i mange andre europæiske lande nu en anden bølge. Det har ført til, at regeringen nu har meldt nye restriktioner ud for at holde smitten nede.

Det sociale område betragtes som et kritisk område, som fortsat holdes åbent. Det betyder, at alle døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge, botilbud for voksne opretholdes, så udsatte børn, unge og voksne fortsat kan få hjælp. Ligesom den normale sagsbehandling også skal fortsætte.

Efter statsministerens udmelding i fredags om et skærpet forsamlingsforbud og øget brug af mundbind er der to vigtige nyheder for det sociale område:

  • Sociale tilbud er undtaget fra det skærpede forsamlingsforbud.
  • Personale og besøgende på sociale tilbud skal som udgangspunkt bære mundbind, mens brugere ikke skal

Sociale tilbud undtaget fra det skærpede forsamlingsforbud

Social- og Indenrigsministeriet oplyser: Sociale tilbud er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det betyder bl.a., at væresteder, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, varmestuer og herberger fortsat vil kunne have åbent for flere end 10 personer. Døgntilbud (bosteder) er heller ikke omfattet.

Helt konkret betyder det, at de steder, hvor vores mest udsatte borgere kan komme ind og få en kop kaffe, opholde sig og evt. overnatte, ikke er omfattet af skærpelsen af forsamlingsforbuddet. Det skærpede forsamlingsforbud medfører dog, at der ved lejre, camps m.v. på socialområdet højst må være 50 deltagere.

Mundbind for personale og besøgende – men ikke for brugere af sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriet oplyser:

  • Brugen af mundbind bliver nu udvidet til også at gælde for personalet og besøgende på sociale tilbud, dog med mulighed for lokale undtagelser.
  • Krav om mundbind gælder ikke for brugere af sociale tilbud.
  • På socialområdet drejer det sig om alle bosteder (bortset fra plejefamilier) og på en række dagtilbud for personer med handicap og for bl.a. hjemløse og andre udsatte personer.