Socialrådgivere skal med i lyntest på arbejdspladserne

Den seneste tid har der været meget opmærksomhed om lyntest til ansatte i plejesektoren og i daginstitutionerne. Men også socialrådgivere er udsatte for coronasmitte og bør tilbydes lyntest.

I sidste uge blev alle landets borgmestre hasteindkaldt til et møde om lyntest.

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup mindede i den forbindelse om, at der også er socialrådgivere, der møder på arbejde og er i tæt kontakt med mange forskellige borgere og kolleger. De skal også have tilbud om lyntest i arbejdstiden, mener han.

– Der er mange socialrådgivere, som arbejder ude hos børn og familier, som bostøtte og med opsøgende arbejde blandt udsatte voksne. De møder på arbejdet og er i fysisk kontakt med mange borgere. De bør også få et tilbud om lyntest i arbejdstiden, siger Mads Bilstrup.

Socialrådgiverne har besøg hjemme hos familier, ofte i små lejligheder uden mulighed for at holde den anbefalede afstand. De kommer rundt til mange forskellige mennesker og er derfor i risiko for at blive smittet og at bære smitte videre.

– Der er brug for, at mange bliver testet, så vi kan holde pandemien under kontrol. Derfor er det vigtigt, at det bliver nemt og tilgængeligt. Det bør være en del af arbejdstiden at blive testet – både af hensyn til medarbejderne og borgerne. Og testen må meget gerne komme ud til medarbejderne med de mobile testenheder, siger Mads Bilstrup.

Dansk Socialrådgiverforenings regioner og flere tillidsrepræsentanter er også i gang med at rejse spørgsmålet om adgang til test lokalt. Dansk Socialrådgiverforening opfordrer også foreningens tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter til at rejse spørgsmålet i MED-udvalget for at drøfte adgangen til test i arbejdstiden.