DS ser gode takter i sygedagpengeudspil

Det er positivt, at regeringen vil sikre sygemeldte et selvstændigt forsørgelsesgrundlag, da økonomisk utryghed ikke bidrager til at gøre folk raske. Og det glæder os, at der skal indføres en mere helhedsorienteret indsats, siger DS’ formand.

Regeringen har netop fremlagt et udspil til en sygedagpengereform, som skal sikre at sygemeldte borgere ikke står uden økonomisk sikkerhedsnet. Sygemeldte, der i dag ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, bliver sikret en ydelse, der svarer til kontanthjælp, men som ikke afhænger af formue eller ægtefælles indkomst.

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau mener, at udspillet til en ny sygedagpengemodel rummer flere gode takter.

– Det er positivt, at regeringen vil sikre et selvstændigt forsørgelsesgrundlag til folk, der er syge, da økonomisk utryghed ikke bidrager til at gøre folk raske.  Dog er vi bekymrede for, at syge borgere igennem flere år skal leve af kontanthjælpsydelse, når de overføres til ressourceforløb, siger Majbrit Berlau.

I regeringens sygedagpengemodel foreslås det, at borgere, som har modtaget sygedagpenge i seks måneder – og derefter  ikke kan forlænges efter de gældende regler – overgår til de koordinerede, tværfaglige ressourceforløb.

– Vi bakker op om forøget brug af ressourceforløb. Vi ved jo, at nogle af de borgere, som er på sygedagpenge, har store helbredsmæssige og sociale problemer og derfor kan have stor gavn af at være i et ressourceforløb, hvor der ydes en helhedsorienteret indsats, lyder det fra Majbrit Berlau.

Fem år på kontanthjælp er for lang tid

Socialrådgivernes formand vurderer som nævnt, at det er problematisk, at sygemeldte borgere i ressourceforløb skal klare sig for en ydelse på kontanthjælpsniveau.

– Kontanthjælp er tænkt som en midlertidig ydelse, men ressourceforløb kan vare i op til fem år, og det er ikke optimalt, at den sygemeldte skal leve af en ydelse på kontanthjælpsniveau i så lang tid. Det kan være med til at udhule en families økonomi, advarer hun.

Majbrit Berlau efterlyser også, at sygemeldte borgere kan visiteres til en aktiv indsats allerede efter fire uger – i stedet for de seks måneder, som udspillet lægger op til.

– Det bør være muligt allerede efter fire uger at visitere sygemeldte borgere til et aktivt forløb med tværfaglige indsatser som fysioterapi, ergoterapi, psykologsamtaler og socialrådgivning. Det har vi rigtig gode erfaringer med, siger Majbrit Berlau og henviser til TTA-projektet, hvor sygemeldte tilbydes en tidlig, tværfaglig indsats.

» Læs også Socialrådgivere får sygefravær til at falde