Berlau får ansvar for socialpolitikken i ny superorganisation

Berlau får ansvar for socialpolitikken i ny superorganisation Så blev spændingen udløst. For fremtiden skal den nye superorganisation være kendt under navnet FH, som står for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og ansvarsområderne for den politiske top er også kommet på plads. Arbejdsfordelingen betyder, at DS’ formand, som bliver en af hovedorganisationens seks næstformænd, kan videreføre sit arbejde på det socialpolitiske område.

– Jeg glæder mig meget til at komme i gang. Det giver rigtig god mening, at jeg skal arbejde videre med socialpolitik, så jeg kan drage nytte af al min erfaring og viden fra Dansk Socialrådgiverforening.

Sådan lyder reaktionen fra Majbrit Berlau, efter at ansvarsområderne er blevet fordelt blandt den politiske ledelse i den nye hovedorganisation, som efter fusionen mellem FTF og LO bliver talerør for 1,4 millioner lønmodtagere – med LO’s nuværende formand Lizette Risgaard i spidsen. Og Majbrit Berlau bliver en ud af seks næstformænd.

Hun understreger, at kampen for et mere lige og mindre fattigt Danmark står højt på dagsordenen.

– Den stigende fattigdom og dermed stigende ulighed er usund for et hvert samfund. Og selvfølgelig tager Fagbevægelsens Hovedorganisation solidarisk ansvar for hele samfundet.

Ud over socialpolitik får Majbrit Berlau også fornøjelsen af at arbejde med udviklingen af den offentlige sektor samt familie- og ligestillingspolitik. Hun har en stor interesse for alle tre områder.

– Områderne har afgørende betydning for lønmodtagerne og det levede liv i Danmark. Udviklingen af den offentlige sektor er afgørende for tilslutningen til vores velfærdssamfund. Når den offentlige sektor rammes af konstante besparelser og omorganiseringer, rammer det både den almindelige danskers mulighed for at få god velfærd, men også arbejdsmiljøet for de mange dygtige offentligt ansatte, siger hun og fortsætter:

– Ligestillingen har bedre vilkår i Danmark end mange andre steder. Men det betyder ikke, at vi bare kan læne os tilbage. Der er stadig vigtige kampe, der skal tages. Ligeløn og lige muligheder på arbejdsmarkedet er afgørende for et demokratisk samfund. Og det er helt grotesk, at der endnu ikke er ligeløn i 2018.

Balance mellem familie- og arbejdsliv

Engagementet lader sig heller ikke skjule, når det drejer sig om at skulle varetage familiepolitik.

– Balancen mellem arbejdsliv og familieliv er presset i alt for mange familier. Det er især en udfordring for småbørnsfamilierne at få hverdagen til at gå op. Det samme kan man opleve, hvis man som seniormedarbejder oplever, at ens forældre bliver syge. Den balance skal den nye hovedorganisation være med til at finde bedre løsninger på, for det slider, når livet tipper – og alt for mange bliver syge af det.

Dansk model sikrer velfærd

Fusionen mellem LO og FTF træder i kraft ved årsskiftet. Og det var på organisationens første hovedbestyrelsesmøde i slutningen af oktober, at navnet også kom på plads. For fremtiden skal den nye superorganisation være kendt under navnet FH, som står for Fagbevægelsens Hovedorganisation. FH vil samle 80 fagforbund og altså 1,4 millioner medlemmer.
FH vil have stort fokus på at arbejde for, at den danske model, hvor arbejdsvilkår og løn forhandles uden om staten, bliver fastholdt.

– Den danske model er en forudsætning for vores velfærdssamfund. Derfor er det vigtigt at stå vagt om vores forhandlingssystem, hvor overenskomsterne sikrer lønmodtagerne et ordentligt arbejdsliv og gode lønninger, lyder det fra Majbrit Berlau.