1. oktober stiger lønnen igen for socialrådgivere i kommuner og regioner

Med OK18 blev det sikret, at din løn stiger med mere end 2 pct i 2018, når du er ansat i kommuner og regioner. Læs med her for de præcise tal og baggrunden for de generelle lønstigninger

Som følge af forårets overenskomstforlig på det offentlige område steg lønnen første gang 1. april, og 1. oktober stiger den så igen. Lønstigningens størrelse afhænger af, om du er kommunalt eller regionalt ansat. Men også af, hvordan den berømte reguleringsordning udmønter.

Af forårets forlig fremgår, at lønnen pr. 1. april 2018 stiger med 1,1 % på både det kommunale og regionale område, mens den pr. 1. oktober 2018 reguleres med hhv. 1,3 % (kommunale område) og 1,2 % (regionale område).

På det kommunale og regionale område udmøntes reguleringsordningen også pr. 1. oktober og da den på begge ansættelsesområder udmønter negativt (-0,14 og -0,27 hhv. komunale og regionale område), bliver reguleringen en smule mindre.

Så meget stiger lønnen i kroner og ører

Nedenfor ses et eksempel på, hvor stor lønstigningen er pr. 1. oktober 2018 for en socialrådgiver, som tjener 30.000 kr. om måneden.

Stigning 1. oktoberMånedlig stigningÅrlig stigningProcentstigning
Kommuneca. 350 kr.ca. 4.200 kr.1,1787 %
Regionca. 275 kr.ca. 3.300 kr.0,9137 %

Sammen med stigningen i april betyder det, at socialrådgivere ansat i kommuner og regioner alt i alt i 2018 er steget henholdsvis 2,3 % og 2,0 %. Nedenfor kan du se se et eksempel på, hvor meget lønnen er steget i alt i kroner og ører i 2018 for en socialrådgiver, som tjener 30.000 kr. om måneden.

Stigning 2018 i altMånedlig stigningÅrlig stigningProcentstigning
Kommuneca. 685 kr.ca. 8.200 kr.2,2787 %
Regionca. 605 kr.ca. 7.200 kr.2,0137 %

Lønstigningerne er relative, så en socialrådgiver, som tjener mere eller mindre end 30.000 kr., vil få en tilsvarende større eller mindre lønstigning. Stigningerne beregnes i forhold til lønnen i marts i år.

Baggrund

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev det blandt andet aftalt, at der i perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021 vil være generelle lønstigninger for 6,1 % i alt på det kommunale og regionale område.

Det betyder, at offentligt ansattes løn samlet set stiger 6,1 % i forhold til, hvad den var ved den seneste overenskomstperiodes udløb i marts 2018.

Den samlede stigning på 6,1 % fordeles ud over perioden, således at lønnen stiger hvert år. Stigningerne udmøntes almindeligvis i april og oktober og fordeles lidt forskelligt på de offentlige områder. I april i år steg lønnen således med 1,1 % i regioner og kommuner. Stigningen blev dog først udmøntet i løbet af sommeren, da overenskomstforhandlingerne endnu ikke var afsluttet på daværende tidspunkt.

Ud over de aftalte generelle lønstigninger kommer stigninger fra reguleringsordningen samt en række konkrete forbedringer af løn og pension for udvalgte grupper.

Reguleringsordningen

De generelle stigninger påvirkes af reguleringsordningen, som kan trække lønstigningerne op eller ned, alt efter hvordan lønnen udvikler sig på det private arbejdsmarked.

Reguleringsordningen sammenligner lønudviklingen i det private med lønudviklingen i de tre offentlige sektorer og udligner 80 % af forskellen. Hvis lønnen i det private er steget med 2 % og lønnen i det offentlige i samme periode er steget med 1 %, udmønter reguleringsordningen således 80 % af forskellen på 1 %. Det vil i dette eksempel sige, at reguleringsordningen vil udmønte en stigning på 0,8 %, som lægges til de aftalte generelle stigninger.

Reguleringsordningen opgøres særskilt på de tre offentlige områder.