Odense-rådmand: Vi må rydde op i økonomien

Odense Kommunes børn- og ungerådmand takker de socialrådgivere, som sagde fra og kontaktede DS, da ledelsen ville bryde loven. Hun understreger, at der skal findes et rum til at investere i indsatsen for kommunens udsatte børn.

Socialrådgiverne i Odense Kommunes Familie- og Velfærdsafdeling har været afgørende for, at de planlagte og systematiske lovbrud i kommunen blev opdaget så hurtigt. Det understreger kommunens børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen (R), i et skriftligt svar til fagbladet Socialrådgiveren.

– Jeg priser mig lykkelig over, at vi havde nogle socialrådgivere, som trak i nødbremsen og gjorde opmærksom på, at der var et problem, skriver hun.

Socialrådgivernes faglige indsats får ros både af rådmanden og i den eksterne undersøgelse af Odensesagen, som blev offentliggjort 14. september.

Susanne Crawley Larsen erkender, at der skal styr på økonomien, så der bliver plads til den tidlige sociale forebyggelsesindsats.

– Vi skal væk fra at bruge alle resurserne på at slukke ildebrande. Derfor er det afgørende, at vi får ryddet op i økonomien på området, så vi nedbringer den gældspukkel, som vi har, og finder et investeringsrum.

Den nu fratrådte direktør for Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning, Peter Pietras, har ret til tre års løn, hvilket løber op i 4,5 millioner kroner. Desuden har den eksterne undersøgelse kostet godt en halv million kroner.

De ulovlige sagslukninger, som var tænkt at skulle spare kommunen for godt ti millioner kroner, ender altså med en ekstraregning på fem millioner kroner.

”Ingen skal være bange for at sige fra”

Susanne Crawley Larsen understreger, at hun har en vigtig opgave i at sikre, at de interne retningslinjer og sagsgange på området vil blive overholdt.

– Det er klart, at jeg spørger mig selv, om vi har en organisation, hvor man som medarbejder føler sig hørt, og hvor kommunikationen er fri. Hvis ikke, skal vi arbejde endnu mere hen imod det.

Her er det afgørende, at tilliden mellem socialrådgiverne, det politiske udvalg og den centrale stab genskabes, påpeger hun.

– I denne proces bliver begreber som ytringsfrihed og lydhørhed centrale. Der skal arbejdes hen imod en situation hvor ingen medarbejdere er bange for at sige fra eller sidder tilbage med en oplevelse af, at det, de siger, ikke bliver hørt og taget alvorligt.

DS advarer: Udsigt til nye besparelser

Formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd, Anne Jørgensen, glæder sig over, at Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune tog socialrådgivernes advarsler alvorligt.

Regionsformanden sætter desuden pris på rådmand Susanne Crawley Larsens ord om at skabe plads til den forebyggende indsats. Kigger man på kommunens budget, ser de seneste års sparestrategi dog ud til at fortsætte, advarer hun.

– I forvejen er der sparet 60 millioner kroner inden for de seneste fire år. Budgetterne er konstant underfinansierede, og udgifter til nødvendige foranstaltninger er stigende.

De kortsigtede besparelser vil på sigt medføre enorme ekstraudgifter, påpeger regionsformanden.

– Målet om forebyggelse og tidlig indsats kræver kvalitet og investeringer. Det er nødvendigt at investere i flere socialrådgivere, lyder det fra Anne Jørgensen.

I Socialrådgiveren nummer 11, som udkommer 24. september, sætter vi fokus på Odensesagen og bringer blandt andet et stort interview med socialrådgiver Susanne Fasting Artz, som alarmerede Dansk Socialrådgiverforening, da ledelsen i Børn- og Ungeforvaltningen lovstridigt ville lukke en række børnesager.