Stor opgave for kommunerne at hjælpe ukrainske flygtninge

Den særlov, der giver ukrainske flygtninge midlertidig opholdstilladelse, er netop blevet vedtaget, og i kommunerne knokler socialrådgiverne og deres kollegaer allerede med at hjælpe de ukrainske familier, som er kommet til Danmark.

Onsdag blev loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine – den såkaldte særlov – vedtaget. De ukrainske flygtninge skal dermed ikke ansøge om opholdstilladelse efter udlændingeloven. Særloven gælder i to år og giver ukrainerne adgang til uddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet.

Mange socialrådgivere i kommunerne er allerede i gang med at hjælpe de borgere fra Ukraine, som er flygtet fra deres hjemland. Det kommer til at give et ekstra arbejdspres mange steder, men loven lægger op til, at tidsfristen for kontrakten, danskuddannelse og beskæftigelsesfremmende aktiviteter kan udskydes tre måneder og yderligere tre måneder, når der kommer mange flygtninge på én gang – også kaldet ‘massetilstrømning’.

– Det er håbet, at det kan lette en smule på det arbejdsmæssige pres. I Dansk Socialrådgiverforening følger vi situationen og vil snarest muligt afholde et online medlemsmøde, hvor vi kan vende situationen, drøfte den nye lov og tage eventuelle forslag og bekymringer med videre til relevante parter, siger formand Mads Bilstrup.

Dansk Socialrådgiverforenings integrationsfaggruppe var hurtige til at påpege uklarhed i forhold til vejledning om repatriering. På den baggrund har vores hovedorganisation FH henvendt sig til Integrations- og udlændingeministeriet for at få klarhed over dette.

FH er også en del af det partnerskab, der skal hjælpe de ukrainske flygtninge i uddannelse og job. Læs mere om partnerskabet.