LEDER: Alle flygtninge bør modtages særligt

"Skal integrationen lykkes, skal der følge ressourcer med de politiske beslutninger. Også for ikke at skabe et a- og et b-hold blandt flygtninge."

Det er længe siden, Danmark har taget så varmt imod flygtninge, som vi heldigvis modtager de ukrainske. En stor del af de 100.000 ukrainere, som kan være på vej til Danmark, har nu været her nogen tid. Fra start har et bredt flertal på Christiansborg taget imod ukrainerne med åbne arme og særlov. Jeg håber, at den varme velkomst også gælder fremtidige flygtninge uanset oprindelse.

Socialrådgivere spiller en vigtig rolle i modtagelsen af de ukrainske flygtninge. Det viser blandt andet historien om Anja Lund og kollegerne, som tager imod de ukrainske flygtninge i det nyoprettede Ukraine-kontor i Roskilde Kommune, og rundspørgen blandt Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer.

Socialrådgiverne går til den fælles samfundsopgave med ildhu. Samtidig svarer knap 80 procent i rundspørgen, at de oplever eller forventer et øget arbejdspres med den nye opgave. Det går ud over andre borgere. Og socialrådgivernes arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser heldigvis også, at mange kommuner allerede er ved at ansætte flere socialrådgivere. Men det er vigtigt, at alle kommuner følger med.

Dertil oplever socialrådgivere, som er med til at implementere særloven, hvordan de nye flygtninge bliver budt velkommen på en måde, som ikke gjaldt i 2015, hvor syrere blev tvunget på flugt, og en lille del af dem endte i Danmark.

Det er en rigtig vanskelig og uhensigtsmæssig situation for socialrådgivere at skulle forskelsbehandle flygtninge, der uanset hvor de er flygtet fra, har brug for hjælp til at blive en del af fællesskabet.

Udover at kende lovgivningen om ydelser, ophold, bolig og beskæftigelse, ved socialrådgivere om nogen, at det kræver en helhedsorienteret indsats, som tager højde for den krise, mange vil være i, fordi de er flygtet fra krig, deres hjem, en velkendt hverdag, familie og venner.

Skal integrationen både nu og på lang sigt lykkes godt, er det vigtigt, at der følger ressourcer med de politiske beslutninger. Også for ikke at skabe et a- og et b-hold blandt flygtninge.