DS afviser angreb på beskyttelse af tillidsvalgte

Tillidsvalgte skal også fremover kunne arbejde trygt for deres kolleger - uden at frygte afskedigelse, siger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand. Han afviser KL’s udmelding om, at færre tillidsvalgte skal være beskyttede.

Forud for de kommende overenskomstforhandlinger melder de kommunale arbejdsgivere i Kommunernes Landsforening (KL) ud, at færre tillidsvalgte skal være beskyttet, når der skal afskediges medarbejdere.

Ifølge Kommunernes Landsforenings (KL) debatoplæg ”Plads til ledelse og forandring” er det gået for vidt, når syv tillidshverv i dag giver medarbejdere en særlig beskyttelse.

”I en tid med hyppige organisationsændringer hæmmer de mange beskyttede medarbejdere fleksibiliteten og ledelsens mulighed for at sikre, at den kommunale opgaveløsning varetages af de bedst kvalificerede medarbejdere”, hedder det blandt andet i oplægget.

DS: Useriøst krav

I Dansk Socialrådgiverforening kan næstformand Ulrik Frederiksen ikke forestille sig, at medarbejderrepræsentanternes beskyttelse bliver et seriøst tema i overenskomstforhandlingerne.

– Der skal være en beskyttelse af de tillidsvalgte, så de kan arbejde trygt for deres kolleger og sige fra over for ledelsen – uden at risikere at blive afskediget som de første, når der kommer en fyringsrunde, siger Ulrik Frederiksen og tilføjer:

– KL har åbenbart helt glemt, hvorfor vi har beskyttelse af tillidsvalgte. Beskyttelsen af medarbejdernes valgte repræsentanter er en grundlæggende forudsætning for, at den danske model kan fungere med bindende aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på de enkelte arbejdspladser.

Forkerte signaler fra KL

Dansk Socialrådgiverforening er også skeptisk over for KL’s tanker om at hæve aldersgrænsen for særlige fridage til ældre medarbejdere.

– Seniorvilkårene skal ikke forringes. Seniordage er jo netop indført ud fra et ønske om at fastholde de ældre medarbejdere i længere tid på arbejdsmarkedet, siger Ulrik Frederiksen.

Han fremhæver, at en af KL’s udfordringer er at sikre, at kommunerne også fremover er attraktive arbejdspladser

– Det er et meget oplagt fokus for de forestående overenskomstforhandlinger. Derfor synes jeg, at KL’s debatoplæg sender nogle helt forkert signaler, lyder det fra næstformanden.