DS-formand afviser ministers kritik af ansatte i jobcentre

Med sin kritik rammer beskæftigelsesministeren også medarbejderne i jobcentrene. Ministeren bør holde fokus på reel jobskabelse og på at befri jobcentrene for tidsrøvende bureaukrati, siger DS’ formand, Majbrit Berlau.

– Hvis vi hører ministerens udmeldinger korrekt, så retter hun dele af sin kritik mod jobcentermedarbejderne, hvilket jeg ikke kan forestille mig, er hendes hensigt. Medarbejdernes største ambition er at få folk i arbejde. Og med det tunge og ofte usammenhængende system, der er i dag, så burde ministeren i stedet takke dem for, at de bliver og arbejder vedholdende for at indfri den ambition. Man kan altså ikke klandre medarbejderne for, at de også er ansat til at navigere i et system med tidsrøvende bureaukratikrav og regler, som politikerne har pålagt dem. Det kan kun være politikernes ansvar.

Sådan siger socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, efter at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) kritiserede jobcentrenes indsats i søndagens Politiken, hvor hun blandt andet sagde: ”Det går op for mig, at der virkelig er et alvorligt problem, første gang jeg møder en medarbejder på et jobcenter, der aldrig har været på en privat virksomhed i Danmark. For hvad f… hvad i alverden er det, vi forestiller os?” Og ”Hvordan kan du formidle job, hvis du ikke kender det arbejdsmarked, du skal formidle til?”

Store udfordringer

Majbrit Berlau undrer sig over, at ministeren efterlyser, at jobcentermedarbejderne har erfaring fra det private arbejdsmarked.

– At arbejde med at udvikle folks kompetencer samt at bevare deres motivation, har intet at gøre med, om man har været ansat på det private arbejdsmarked. Det, der kræves, for at være en dygtig jobcentermedarbejder, er en relevant uddannelse.

Hun erkender, at både ministeren og jobcentrene står midt i store udfordringer med blandt andet at skaffe akutjob til de udfaldstruede dagpengemodtagere.

– Ministeren bør holde fokus på at befri medarbejderne og borgerne for meningsløse regler og bureaukrati og skabe et sammenhængende system. Dernæst bør fokus være på reel jobskabelse, og det er logik for burhøns, at den bedste kur mod arbejdsløshed er jobskabelse, lyder det fra socialrådgivernes formand.

Kommunerne kender de ledige bedst

Majbrit Berlau advarer imod at trække en ny struktur ned over beskæftigelsesindsatsen.

– Hvis ministerens kritik af jobcentrene er et udtryk for, at hun vil forenkle og afbureaukratisere beskæftigelsessystemet, som der er så hårdt brug for, så er vi bestemt med. Det har vi efterlyst politisk mod og vilje til igennem lang tid. Men vi vil gerne advare ministeren imod at omlægge og flytte dele af opgaven til staten og regionerne, som en stor del af fagbevægelsen tidligere har foreslået. Vi opfordrer i stedet ministeren til at se på, hvordan og hvilke tilbud, der skal til for at bringe den enkelte borger tættere på arbejdsmarked og uddannelse.

– Det er kommunerne, som kender de forskellige grupper af ledige bedst. For mig at se er det uhensigtsmæssigt med tre opsplittede enheder i beskæftigelsesindsatsen. Det vil nemlig blandt andet medføre, at borgerne udsættes for mere bureaukrati, flere ubegrundede sagsbehandlerskift og længere sagsbehandlingstid. Og det er jo en helt anden vej, vi skal, siger Majbrit Berlau.