Invester i socialt udsatte voksne

Vi har set investeringsmodeller på børne, unge- og beskæftigelsesområdet. Nu er tiden kommet til at rulle investeringstankegangen ud på det sociale voksenområde. Læs DS’ 51 anbefalinger til at fremme kommunernes investeringer i socialt udsatte voksne.

Mennesker med sociale udfordringer har brug for samfundets hjælp, og vi skal bruge de ressourcer, der skal til, for at hjælpe dem – uanset om det betaler sig økonomisk eller ej. Men som Lars Benjaminsen fra VIVE påpeger, kan vi bruge de 41 milliarder kroner, der i dag går til socialt udsatte, klogere end vi gør i dag.

Dansk Socialrådgiverforening har i samarbejde med medlemmer, faggrupper og andre gode kræfter udarbejdet 51 anbefalinger til at fremme kommunernes investeringer på voksenområdet.

Rapporten fra VIVE bekræfter det, vi allerede ved fra investeringsmodeller på børne, unge- og beskæftigelsesområdet: Investeringer i sammenhængende, individuelle og forebyggende forløb gavner både det enkelte menneske og samfundet.

– De kommuner, der har investeret i indsatserne til udsatte børn og ledige, har opnået markante forbedringer for borgerne. Nu er tiden kommet til at rulle investeringstankegangen ud på det sociale voksenområde, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Hvis vi sætter tidligere ind med hjælp og støtte, der giver mening for den enkelte, vil mange mennesker få lettere ved at håndtere deres udfordringer, og ofte kan vi dermed forebygge udviklingen af en række af de sociale, fysiske og psykiske problemer, mange udsatte mennesker døjer med.

– Alt for ofte betyder kommunernes kassetænkning, at kataloget af tilbud til socialt udsatte er meget begrænset. Det betyder, at socialrådgiverne ikke kan give et tilbud, der passer til den enkelte, men i stedet må sende folk i standardforløb, siger Majbrit Berlau.

» Læs de 51 anbefalinger