Socialrådgiverne er syge 14 dage om året

I 2022 er socialrådgivernes sygefravær steget igen og nu på højeste niveau. Se hvordan sygefraværet er i din kommune/region.

Den årlige statistik over kommunalt og regionalt ansatte socialrådgiveres sygefravær viser en stor stigning fra 2021 til 2022. Udviklingen i socialrådgivernes sygefravær følger den generelle udvikling blandt alle ansatte i kommuner og regioner.

Kommunerne

På KL-området var socialrådgivere uden ledelsesansvar syge i gennemsnit 14 dage i 2022. Det svarer til en sygefraværsprocent på 6,2 procent. Der er tale om en markant stigning i forhold til 2021, hvor socialrådgiverne havde 11,3 fraværsdage (4,9 procent).

I kommunerne ligger socialrådgivernes sygefravær fortsat under det kommunale gennemsnit for alle faggrupper på 16 sygefraværsdage.

Der er stor forskel på kommunerne. De ti kommuner, der havde det laveste sygefravær i 2022, var Lejre (6,1 fraværsdage), Favrskov (8,3), Sønderborg (8,8), Ikast-Brande (8,8), Kerteminde (9), Viborg (9,4), Køge (9,8), Silkeborg (10,1), Skanderborg (10,2), Ringkøbing-Skjern (10,5).

De 10 kommuner, der havde det højeste sygefravær i 2022, var Langeland (45,6 fraværsdage), Odsherred (26), Kalundborg (25), Rødovre (22,8), Vallensbæk (22,3), Herlev (22,1), Ringsted (21,1), Bornholm (19,6), Dragør (19,6) og Haderslev (18,8).

Desuden har ø-kommuner, som for eksempel Ærø og Samsø et ret højt sygefravær, men da antallet af ansatte her er få, kan langtidssygefravær medføre meget høje fraværsprocenter.

Kommunerne med flest ansatte socialrådgivere havde følgende sygefraværsdage i 2022: København (14,3), Århus (12,7), Odense (13,5), Aalborg (12,6), Esbjerg (11,9), Vejle (11,7), Horsens (10,8).

I 43 kommuner er sygefraværet i 2022 på 15 fraværsdage eller mere. Det antal er markant højere end i de foregående år. I 2021 var det kun 17 kommuner, der havde et så højt sygefravær blandt socialrådgiverne.

Regionerne

I regionerne ligger socialrådgivernes sygefraværsdage som noget nyt lidt over det regionale gennemsnit for alle faggrupper på 14,2 fraværsdage.

Regionalt ansatte socialrådgivere uden personaleansvar havde i 2022 15,1 sygefraværsdage, svarende til en fraværsprocent på 6,7 procent. Der er tale om en stor stigning i sammenligning med 2021, hvor niveauet var på 12,1 fraværsdage (5,3 procent).

Sygefraværsniveauet for socialrådgiverne i regionerne svinger fra 14,2 fraværsdage i Region Hovedstaden til 17,1 fraværsdage i Region Sjælland.

Handlemuligheder

Husk at det lokale MED-udvalg har ret til at se sygefraværsstatistikken for din arbejdsplads, og at sygefraværsstatistikken skal inddrages i forbindelse med drøftelse af APV-handleplanen, idet et højt sygefravær kan være tegn på problemer med arbejdsmiljøet.

Du kan bede din konsulent i DS om at sende dig data om socialrådgivernes sygefravær i din kommune eller region, hvis den ikke er nævnt i artiklen.

Kilder

Data om sygefravær i kommuner og regioner er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontors hjemmeside.
På statens område giver www.loenoverblik.dk ikke samme mulighed for at få data om sygefravær.