Offentligt ansatte savner tillid fra lokalpolitikerne

Mindre end hver tredje kommunalt ansat mener, at lokalpolitikerne viser støtte til tillidsreformen. I regionerne ser det endnu værre ud. Den manglende tillid er dyr for både kommuner og regioner, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

Selvom tillidsreformen har fået masser af opmærksomhed fra både politikere, faglige organisationer og medier, er reformen endnu ikke slået igennem i kommuner og regioner.

I hvert fald mærker socialrådgivere og andre kommunalt og regionalt ansatte ikke øget tillid fra de lokale politikere.

Det viser en ny undersøgelse om tillidsreformen, som TNS Gallup har lavet for Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), en paraplyorganisation for offentligt ansatte, som blandt andet Dansk Socialrådgiverforening er med i.

Ifølge undersøgelsen er mindre end hver tredje kommunalt ansat – og kun lidt over hver syvende i regionerne – enig i udsagnet om, at der er politisk opbakning til tillid og innovation i kommunen/regionen.

DS: Manglende tillid koster kassen

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau ærgrer sig over, at arbejdet med reformen tilsyneladende ikke er slået igennem i kommuner og regioner.

– Tillidsreformen er stadig forholdsvis ny, og det tager selvfølgelig tid, før vi for alvor får resultater at se. Men at de ansatte i kommuner og regioner i så udstrakt grad savner lokalpolitisk opbakning til reformen, det er meget ærgerligt. De lokale politikere har en afgørende lederrolle, hvis tillidsreformen skal realiseres.

Den manglende tillid er særdeles dyr for både kommuner og regioner, understreger hun.

– Kun en femtedel af socialrådgivernes arbejdstid går til den direkte borgerkontakt i for eksempel jobcentre og børne- og familieafdelinger. I stedet bruger vi en uforholdsmæssig stor del af vores arbejdsdag på kontrol, unødvendig dokumentation og andre ting, som ligger langt fra den socialfaglige kerneopgave. Bureaukratiet koster kommuner og regioner mange millioner kroner, som i stedet kunne være gået til at styrke kerneopgaven i jobcentre, institutioner og sygehuse.

Tillid kræver politisk handling

Mere end hver anden af de kommunalt ansatte i Gallups undersøgelse peger på ’flere regler og øget kontrol’ som det, der forhindrer, at tillidsreformen kan gennemføres i deres kommune. Derfor opfordrer Majbrit Berlau lokalpolitikerne til at samarbejde med ledere og ansatte i kommuner og regioner om at øge tilliden.

– Det er rigtig positivt, at der er en tillidsdagsorden, men politikerne – både kommunalt, regionalt og nationalt – er nødt til også at inddrage den i deres beslutninger. Hvis de har svært ved at omsætte de fine ord til praksis, så vil jeg anbefale, at de indleder et tæt samarbejde med ledere og ansatte i deres organisation. Som medarbejdere har vi mange bud på, hvordan vi kan omsætte tillidsdagsordenen.

Det er ikke nok at tale om tillid, hvis man samtidig bliver ved med at indføre eller opretholde krav om kontrol og dokumentation. Øget bureaukrati og kontrol går direkte imod intentionerne med tillidsreformen, understreger DS-formanden.