70 socialrådgivere lockoutramt

Forhandlingerne om den statslige overenskomst for undervisere på blandt andet social- og sundhedsskolerne brød sammen i Forligsinstitutionen mandag den 25. marts 2013.

Forhandlingerne har alene handlet om undervisernes arbejdstidsregler, hvor arbejdsgiverne har ønsket at afskaffe den lokale aftaleret. Moderniseringsstyrelsen har fastholdt, at arbejdstidens placering og fordelingen mellem undervisning, forberedelse og øvrige aktiviteter alene skulle fastlægges af arbejdsgiveren og ikke længere basere sig på en lokal aftale mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.

Parterne har ikke kunnet opnå enighed om en fornyelse og forhandlingerne har efter Finansministeriets lockoutvarsel den 28. februar 2013 været ført i Forligsinstitutionen.

Da forligsmanden i mandags kunne konstatere sammenbrud i forhandlingerne, træder den varslede lockout i kraft den 1. april 2013 ved døgnets begyndelse.

Lockouten omfatter cirka 70 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, der er ansat som undervisere ved social- og sundhedsskolerne.