Nu skærpes straffen for chikane mod socialrådgivere

Straffen for vold, trusler og chikane mod socialrådgivere og andre offentligt ansatte bliver nu skærpet, og det bliver blandt andet lettere at få lukket hjemmesider, der hænger offentligt ansatte ud.

At chikanere personer i offentlig tjeneste bliver nu strafbart efter straffeloven. Det drejer sig for eksempel om, når navngivne offentligt ansattes adresser, portrætbilleder og andre private oplysninger offentliggøres på en hjemmeside. Her bliver strafferammen to års fængsel. Ændringerne blev lanceret i forbindelse med den såkaldte Respektpakke i maj 2016 og er nu trådt i kraft.

Straffen for en række andre typer overgreb mod offentligt ansatte hæves også, og derudover skal anklagemyndighederne køre flere sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder, der kan koste dem jobbet.

Når politiet kører sagerne som offentlige påtaler fremfor via civile søgsmål, vil det give bedre mulighed for at tvangsfuldbyrde domme, som for eksempel at lukke hjemmesider.

DS: Godt fokus på net-krænkelser

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, glæder sig over det styrkede fokus på trusler, vold og chikane mod offentligt ansatte – og at den nye lovgivning også har fokus på krænkelser, der foregår via de sociale medier.

– Den nye lovgivning sætter tyk streg under, at vold og trusler mod offentligt ansatte ikke er i orden. Og det er positivt, at lovgivningen også tager højde for, at mange offentligt ansatte – herunder også socialrådgivere – krænkes på nettet – og at det med stramningerne nu skulle blive lettere at lukke en hjemmeside, som fremsætter injurier, siger Majbrit Berlau.

Hun understreger, at det fortsat er vigtigt at arbejde med at forebygge trusler og vold på de enkelte arbejdspladser og henviser blandt andet til Dansk Socialrådgiverforenings råd om forebyggelse af vold og trusler. Men også fra centralt hold er der brug for øget opmærksomhed på, hvilke betingelser, rammer og vilkår lovgiverne sætter for at udøve en god faglig indsats.

Eftersyn af retningslinjer

Dansk Socialrådgiverforening foreslår, at SU- og MED-udvalget tager stilling til, om – og hvordan – de nye lovbestemmelser skal omsættes i en skærpet praksis ved politianmeldelser i forbindelse med episoder med indirekte trusler, udhængning på internettet af ansattes private oplysninger, eller hvis ansatte anklages af borgerne for at have begået ulovligheder.

Respektpakken kan også bruges som anledning til at foretage et eftersyn af arbejdspladsens retningslinjer om vold, mobning og chikane.