Minister beder socialrådgivere om hjælp

Innovationsminister Sophie Løhde (V) beder nu socialrådgiverne om hjælp i kampen mod unødigt bureaukrati. Der er mange steder at gribe fat, understreger DS, som støtter initiativet. Men hvorfor skal socialrådgiverne stole på, at afbureaukratiseringen denne gang bliver til noget? Det giver ministeren nu et bud på.

Minister beder socialrådgivere om hjælp

Regler og dokumentation fylder meget i socialrådgivernes arbejde og stjæler tid fra kerneopgaven. Og det er netop muligheden for at få luget ud i reglerne og sikre mere tid til socialrådgivernes faglighed, der er årsagen til, at Dansk Socialrådgiverforening har sagt ja til at være med i projektet ”Meld en regel” med innovationsminister Sophie Løhde (V).

Konkret betyder det, at socialrådgivere i de næste fire måneder kan sende forslag til forenkling af regler ind til Finansministeriet.

Minister: Jeg er pinligt bevidst om mit ansvar

To tidligere beskæftigelsesministre fra Venstre, Claus Hjort Frederiksen og Inger Støjberg, lovede også at afbureaukratisere – uden reelle resultater.

Derfor har Sophie Løhde fuld forståelse for, hvis nogle socialrådgivere siger ”Dét har vi hørt før, og har det nogensinde hjulpet?”

– Jeg er pinligt bevidst om det ansvar, som påhviler mig i forhold til, at det ikke bare forbliver snak, men at vi også leverer med efterfølgende handling, fortæller Sophie Løhde til fagbladet Socialrådgiveren i et dobbelt-interview med hende og DS-næstformand Niels Christian Barkholt.

Alle socialrådgivere er inviteret til at indsende bud på unødvendige regler, og Sophie Løhde håber at modtage en lang række forslag – så der er noget at arbejde med, som hun siger.

– Men det er ikke sådan, at hvis der ikke kommer nogen forslag, så hejser jeg et flag ude på slotspladsen for at sige, at så er der ikke noget bureaukrati i den offentlige sektor. Så er det måske snarere et udtryk for, at vi ikke er lykkes med at komme ud til medarbejderne.

Socialrådgiveres forslag indgår i nyt lovarbejde

Ministeren nævner blandt andet Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats som et mål for forenkling:

– Det har politikere og ministre talt om i de seneste syv år samtidig med, at lovgivningen bare har fået lov til at eksplodere med et hav af målgrupper og undermålgrupper, hvor der er tilknyttet forskellige krav. Nu har vi lagt hovedet på blokken og sagt, at vi kommer med et udspil til en ambitiøs forenkling af LAB-lovgivningen inden jul – og det bliver det første område, hvor vi kommer til at levere et markant bidrag til afbureaukratisering.

Dansk Socialrådgiverforening har tidligere givet en række input til regeringens arbejde med lovforslaget, og Sophie Løhde kvitterer for det gode samarbejde med socialrådgivernes organisation, mens DS-næstformand Niels Christian Barkholt håber, at de socialfaglige råd vil skinne igennem i lovforslaget.

– Der er mange steder at gribe fat, og jeg håber, at de bidrag, som Dansk Socialrådgiverforening allerede er kommet med på baggrund af en tæt dialog med socialrådgivere fra hele landet, vil udrydde en række unødvendige regler på beskæftigelsesområdet, siger han.

Læs dobbeltinterview med innovationsminister Sophie Løhde og DS-næstformand Niels Christian Barkholt i næste nummer af Socialrådgiveren, som udkommer 19. oktober.


Sådan deltager du i ”Meld en regel”

”Meld en regel” er et af flere initiativer i den såkaldte sammenhængsreform, der ifølge regeringen skal skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, som leverer velfærd af høj kvalitet til borgerne og sikrer medarbejderne mere tid til kerneopgaven. Ud over Dansk Socialrådgiverforening er også Dansk Sygeplejeråd og FOA gået med i samarbejdet ”Meld en regel”.

Socialrådgivere har mulighed for at melde egne forslag til afbureaukratisering og forenkling af uhensigtsmæssige regler.