Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere

Brug KL og DS’ fælles inspirationsmateriale til at iværksætte introduktionsforløb og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere.

Inspirationsmaterialet består af fem værktøjspjecer målrettet beslutningstageren, tovholderen, kontaktpersonen i introduktionsordningen, mentoren i mentorordningen og den nyansatte selv.

En god start for den nyuddannede socialrådgiver er med til at give det nødvendige fodfæste på arbejdspladsen, der gør, at hun/han fastholdes på arbejdspladsen i stedet for at søge nye græsgange efter kort tid. Den nyuddannede får en positiv oplevelse af sit arbejdsmiljø, og når hun/han forbliver på arbejdspladsen i stedet for at skifte job, så sparer arbejdspladsen tid og penge til gentagne ansættelsesrunder.

En vigtig pointe i materialet er, at der bør laves både en introduktionsordning, hvor en kontaktperson står for instruktion og indføring på arbejdspladsen i begyndelsen af ansættelsen, og en mentorordning, hvor mentoren står for den langsigtede faglige kompetenceudvikling og sparring.

Selv om materialet er lavet i samarbejde med KL, kan det sagtens inspirere til en god modtagelse af nyuddannede samt nyansatte socialrådgivere i andre sektorer end den kommunale, det vil sige på statslige, regionale og private arbejdspladser.

» Læs og download KL og DS’ materiale om Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunen.

» Se også videoerne på Viden på Tværs hjemmeside: Kom selv i gang: tag godt imod nyuddannede socialrådgivere.