Introduktions- og mentorordninger

Inspirationsmaterialer om etablering af introduktions- og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere

Kolleger og ledere omkring nyuddannede og nyansatte socialrådgivere kan blive inspireret af det materiale som KL og Dansk Socialrådgiverforening har lavet sammen som led i overenskomstprojektet ’Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne’.

Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne

En nyuddannet socialrådgiver kan både være forventningsfuld og bekymret ved udsigten til at starte på sit første job som socialrådgiver. En god start på arbejdslivet er en vigtig forudsætning for, at den nyuddannede kan opleve faglige succeser, arbejdsglæde og får en stærk tilknytning til arbejdspladsen.

Den nye medarbejders leder og kolleger ønsker, at den nye socialrådgiver kommer godt og hurtigt ind i arbejdsopgaverne på en måde, der er til gavn for borgerne og arbejdspladsen og selvfølgelig også for medarbejderen selv.

KL og Dansk Socialrådgiverforening ønsker at styrke nyuddannede socialrådgiveres overgang fra studie til første job. Introduktions- og mentorordninger kan bidrage til både rekruttering og fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere i kommunerne og til at understøtte en udviklende relation mellem teori og praksis, mellem uddannelse og arbejdsplads.

KL og Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet fem publikationer om introduktions- og mentorordninger henvendt til kommunale arbejdspladser, der ansætter nyuddannede socialrådgivere.

Fem publikationer og en række wordskabeloner

De fem publikationer sætter fokus på forskellige elementer i introduktions- og mentorordninger, og har hver sin målgruppe.

  1. Etablering af introduktions- og mentorordninger for nye socialrådgivere i kommunen‘ giver inspiration til, hvordan I kan designe og søsætte en introduktions- og mentorordning for nyuddannede socialrådgivere på den kommunale arbejdsplads. Denne publikation er målrettet beslutningstagere og tovholdere.
  2. Introduktionsordning for nye socialrådgivere i kommunerne‘ er et værktøj særligt målrettet dig, der skal være kontaktperson for en nyuddannet socialrådgiver i den første tid på jobbet. Her finder du bud på introduktionsprogram, skema, dagsorden til statusmøder, og meget mere. Til dette værktøj hører en række materialer i word, som kan downloades her på siden, og tilpasses eget brug.
    » Hent skabeloner til introduktionsordning (word-fil)
  3. Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne‘ er et værktøj særligt målrettet dig, der skal være mentor for en nyuddannet socialrådgiver. Her finder du ideer til en dagsorden for mentormøder, logbog til den mentee og eksempler på analysemetoder og coachingspørgsmål, som du kan bruge til mentormøder. Til dette værktøj hører en række materialer i word, som kan downloades her på siden, og tilpasses eget brug.
    » Hent skabeloner til Mentorordning (word-fil)
  4. Viden om den nye socialrådgiver i kommunen‘ henvender sig bredt til interessenter og aktører på arbejdspladsen, f.eks. beslutningstagere, tovholdere, kontaktpersoner, mentorer, MED-udvalg, HR-afdeling, osv. Du får et overblik over hvilket udbytte den kommunale arbejdsplads kan få ved at indføre introduktionsordninger og mentorordninger. Du får også indblik i hvilke kompetencer nyuddannede socialrådgivere har med sig fra deres uddannelse.
  5. Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen‘, er en publikation som arbejdspladsen kan formidle til deres nyuddannede socialrådgivere. Her kan den nye socialrådgiver få 10 gode råd om det at være ny. Der er tips til forventningsafstemning og en lille vejledning til hvordan man kan føre logbog.

Andre materialer

BFA Velfærd har udgivet en guide til introduktion af nye medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt offentlig kontor og administration.

Vejledningen giver inspiration til, hvordan man tilrettelægger modtagelsen af nye medarbejdere på en måde, så de bedst muligt bliver integreret både fagligt og socialt på arbejdspladsen. Den er primært skrevet til lederen, arbejdsmiljøgruppen og andre på arbejdspladsen, der spiller en rolle i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte.

» Hent guiden til introduktion af nye medarbejdere Den gode modtagelse (Arbejdsmiljøweb)

Få personlig rådgivning

Øvrige spørgsmål vedr. Job og Karriere

Giver indholdet på vores Job og karriere-sider anledning til spørgsmål? Ring eller skriv til os.

Tlf.: 70 10 10 99
Email: ds@socialraadgiverne.dk