Cases fra arbejdspladser

Maria om frygten for at være utilstrækkelig

Maria fortæller om hvordan hun som studerende frygtede at være utilstrækkelig som nyuddannet socialrådgiver på sin første arbejdsplads. Hendes bekymringer blev gjort til skamme, da hun startede med et grundigt introduktionsprogram, kun 5-7 borgere på sagsstammen og en leder som sagde: ‘Som udgangspunkt er du ny i et år, hvor du vil være tilknyttet en mentor’.

» Socialrådgiveren: Refleksion: ”Min frygt for at være utilstrækkelig blev gjort til skamme” 

Borgercenter Brønshøj, Husum og Vanløse

I denne familieafdeling har man dyrket den varme velkomst. Alle kolleger skal være med til at skabe en god start, så ansvaret ikke kun ligger hos få personer. De sender en velkomstvideo til deres kommende kolleger, inden de starter i job.

De har skruet ned for informationen i starten og giver den nye socialrådgiver mulighed for at komme i gang med arbejdet. Men på en måde, så opgaver og videntilførsel times og doseres. Det betyder fx at den nye først introduceres til en konkret opgave når den skal udføres. Samtidig bliver den nye socialrådgiver fulgt af to kolleger, som sørger for sparring og feedback. Det gør onboardingforløbet mindre sårbart.

» Viden på tværs:
Hele arbejdspladsen skal tage imod den nyansatte – artikel

» Viden på tværs:
Webinar om bedre onboarding – med værktøjer til dig – webinar hvor leder og medarbejdere fra arbejdspladsen medvirker.

Sønderborg Kommune

I denne familieafdeling oplevede man stor udskiftning i medarbejderstaben. Det fik tillidsrepræsentanten til at foreslå sin ledelse at sætte introduktionen af nye medarbejdere i system. Der blev givet grønt lys og TR fik selv opgaven med at introducere og være mentor for en større flok nyansatte.

TR fortæller at medarbejderflugten er stoppet og at socialrådgiverne i dag fastholdes på arbejdspladsen. Erfaringerne fra denne arbejdsplads er blandt andet, at det er vigtigt med ledelsesopbakning, at der skal være en ansvarlig for programmet og at kulturen i afdelingen skal være moden, dvs. kunne håndtere at tage godt imod og hjælpe de nyankomne.

Familieafdelingen vandt Sønderborg Kommunes arbejdsmiljøpris for indsatsen.

» Viden på tværs:
Stine tog sagen i egen hånd og sikrede en god start til nye kolleger – artikel

»  Socialrådgiveren:
Tag godt imod nyuddannede med introforløb – artikel

Thisted, Erhverv og Beskæftigelsesafdelingen

På denne arbejdsplads har man særligt arbejdet med at skab en tydeligere struktur for deres introduktionsforløb og blive helt skarpe på hvilke aktører, der støtter den nyuddannede. Her har de valgt at arbejde med tre roller: faglig mentor, social mentor eller ’buddy’ samt teamlederen.

De har sat fokus på faglig sparring samt udvikling af konkrete redskaber for at sikre læring. Det er blandt andet en ’refleksionslog’.

» Viden på tværs:
Thisted går nye veje: Det skal være tydeligt at man udvikler sig – artikel

Christine fortæller om sit første job

Christine fortæller om sit første job i en kommunal forvaltning, og hvordan hun har lært at definere sig selv som faguddannet socialrådgiver fremfor som ung. Hun fik en god modtagelse af sine teamkolleger, som har bakket hende op, og hvor der var plads til at stille spørgsmål. Hun oplever at der er travlhed og pres, men at de formelle beslutningsgange er en støtte og giver tryghed. Hendes vigtigste råd til nyuddannede socialrådgivere er ’tag det roligt’, og ’at der er ikke nogen der har en forventning om at du skal kunne det hele’.

» FTF-A:
Socialrådgiver Christine fortæller om at være ny i job – podcast (34 min.)

Laura giver gode råd til de nyuddannede

Laura, som selv er nyuddannet, fortæller, at hun er blevet taget virkelig godt imod med både introprogram og mentorordning i sit job i en handicapafdeling. Og selvom hun ikke har havde konkret erfaring fra studiet til netop dette job, så havde hun alligevel en faglig rygsæk med viden fra studiet, som hun kan bruge i jobbet. ’Hav ro i maven og glæd jer til at komme i gang’, siger hun til andre nyuddannede, der skal starte i første job.

» Dansk Socialrådgiverforening: Laura: gode job til de nyuddannede – video (2½ min.)

Få personlig rådgivning