Tag godt imod nyuddannede med introforløb

Mange var nyuddannede blandt de 20 socialrådgivere, Børne- og Familieafdelingen i Sønderborg opnormerede med. Tillidsrepræsentanten foreslog ledelsen et introforløb inspireret af materiale fra DS og KL – det sikrer nu de nyuddannede et tryggere møde med praksis.

– Det er både spændende og skræmmende at komme fra skolebænken og ud til en sagsstamme, man helt selv har ansvaret for. Derfor synes jeg virkelig, at introforløbet har været fantastisk. Det har givet mig et sted at gå hen med alle mine spørgsmål, hvor jeg ikke følte mig dum, fordi jeg er uerfaren. Det har været guld værd.

Sådan lyder det fra socialrådgiver Betina Uhrenholt, som i december 2015 blev ansat i Ungeteamet i Sønderborg Kommunes Børne- og Familieafdelingen – halvanden måned før hun blev færdiguddannet.

Hun er en af 20 socialrådgivere, som er blevet ansat i afdelingen som reaktion på en særligt turbulent tid med stort arbejdspres, flere socialrådgivere, som sagde op, en række barsler, et påbud fra Arbejdstilsynet og efterfølgende omstrukturering og opnormering.

De mange ændringer og nyansatte, som skulle starte løbende fra efteråret 2015 frem til foråret 2016, fik tillidsrepræsentant Stine Pekruhn til at gå til ledelsen med introforløbsmaterialet ”Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere”, som Dansk Socialrådgiverforening og KL har udarbejdet. For med de mange nyuddannede, som afdelingen ansatte, mente Stine Pekruhn, at der var behov for en ekstra indsats.

– Heldigvis var ledelsen også meget opsatte på at forbedre forholdene, så i efteråret sidste år indførte vi et introforløb inspireret af materialet for at klæde de nyansatte bedst muligt på til jobbet, forklarer tillidsrepræsentanten.

Tilpasset model

I afdelingen har de tilpasset materialet, så det matcher den store gruppe, som blev ansat samtidig. I de første to uger følger de nyansatte et fast program, hvor de blandt andet bliver vist rundt, får instruktion til IT-systemerne og andre nyttige oplysninger. I denne periode er Stine Pekruhn deres ’kontaktperson’, som det hedder i materialet. Derefter bliver hun deres ’mentor’, og hun mødes med de nyuddannede to timer hver uge i en gruppe.

Stine Pekruhn understreger, at ledelsen skal bakke op, hvis introforløbet skal være succesfuldt.
Afdelingens leder, Karina Lüthje, startede i rollen 1. januar i år, så hun har ikke været med til at beslutte at indføre ordningen, men hun har været med til at bestemme, at det skulle forlænges.

– Det giver rigtig meget, at vi bruger en fast ordning, så der ikke ved hver ansættelse er en ny, som skal opfinde den dybe tallerken forfra. Stine har sat system på introen, så vi sikrer, at alle får det, de har brug for, siger hun og fortsætter:

– Det kræver, at man sætter timer af til opgaven, men det er rigtig godt givet ud, fordi introen bliver mere kvalificeret, så de nye medarbejdere kommer bedre fra start. De bliver bedre klædt på og får et tryggere møde med praksis, end hvis vi satte dem foran en sagsbunke fra dag ét. Jeg tror på, at vi mindsker risikoen for, at folk rejser igen.

Læs mere i Socialrådgiveren nummer 9, 2016.

Fem publikationer skal få de nyuddannede godt fra start
Dansk Socialrådgiverforening og KL har i samarbejde udarbejdet et omfattende materiale om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere. Materialet har titlen ’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne’, og består af fem publikationer, der sætter fokus på forskellige elementer i introduktions- og mentorordningerne og har hver sin målgruppe. Der er også skabeloner, man kan downloade og tilrette til egen arbejdsplads. Projektet startede på baggrund af en aftale ved overenskomstforhandlingerne i 2011.

  • ”Etablering af introduktions- og mentorordninger” er målrettet beslutningstagere og tovholdere.
  • ”Introduktionsordning for nye socialrådgivere” er et værktøj særligt målrettet kontaktpersonen for en nyuddannet socialrådgiver med tilhørende wordskabeloner.
  • ”Mentorordning for nye socialrådgivere” er et værktøj særligt målrettet mentoren for en nyuddannet socialrådgiver med tilhørende wordskabeloner.
  • ”Viden om nye socialrådgivere” henvender sig bredt til interessenter og aktører på arbejdspladsen, som beslutningstagere, tovholdere, kontaktpersoner, mentorer, MED-udvalg, HR-afdeling og andre.
  • ”Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen”, kan arbejdspladsen formidle til deres nyansatte og nyuddannede socialrådgivere.