De nye generationers læring

Få tips og inspiration til hvad man skal være opmærksom på, når man tilrettelægger læringsprocesser for nye socialrådgivere, herunder også den nye unge generation.

Som nyansat er det udmattende at starte nyt job. Man bliver bombarderet med information, og samtidig kan man som nyuddannet samtidig meget optaget af at gøre et godt indtryk.

Arbejdspladsen er selvfølgelig glad for at få en ny kollega, men man kan også være meget optaget af, at den nye socialrådgiver skal kunne aflaste kollegerne så hurtigt som muligt. Det kan betyde, at man laver introduktions- og mentorforløb, der er komprimeret til få dage eller få uger. Dermed sender man et signal om, at den nyuddannede skal være i stand til at suge til sig og udføre nye komplicerede arbejdsopgaver med et minimum af instruktion og opnå gode resultater. Det kan gå galt.  Man risikerer at den nye socialrådgiver overbelastes og bliver sygemeldt eller siger op efter kort tid.

Derfor bør man tilrettelægge introduktions- og mentorordninger på en måde, så den nye socialrådgiver får en grundig oplæring, og dermed bliver en kompetent fagprofessionel kollega, der også motiveres til at blive på arbejdspladsen i længere tid.

Fem pointer om læring

 1. Viden skal kobles med konkrete opgaver – det giver meningsfuldhed i opgaverne.
 2. Timing is everything – der må ikke gå for lang tid, fra du har lært noget, til du skal bruge det.
 3. Sæt tid af til refleksion og feedback.
 4. Forventningsafstemning er afgørende for god feedback. Der skal være klare rammer og et fælles fokus på læring.
 5. Tryghed og tillid gør det meget lettere at lære. Skab en kultur, hvor man spørger, og taler åbent om tvivl og fejl.

De fem pointer uddybes i artiklen ’Sådan lærer vi bedst i nyt job’ og i videoen ’Sådan gør I: Introduktionsforløb der virker’.

De nye unge socialrådgivere

Generationen af nye unge socialrådgivere har særlige forudsætninger, som man bør tage afsæt i, hvis arbejdspladsen ønsker at fastholde dem.

I artiklen ’Meningsfuldhed og udvikling er nøglen til fastholdelse’ beskrives den unge generation som meget udviklingsorienterede og ambitiøse, men også bange for at begå fejl og som er i tvivl om opgaverne er udført godt nok.

Videoen ’Hvad kendetegner nye socialrådgivere – del 1’ giver et grundigt indblik de særlige kendetegn ved ”generation Y”. Generationen beskrives blandt andet som

 • Digitalt indfødte
 • Udviklings- og læringsorienterede
 • Søger anerkendelse og feedback
 • Ambitiøse og resultatorienterede
 • Risikoorienterede og bange for at fejle
 • Søger meningsfuldhed i arbejdet
 • Er fleksible og orienteret mod forandringer
 • Sætter pris på sociale relationer og samarbejde
 • Individorienterede og vil gerne være en unik profil

Videoen ’Hvad kendetegner nye socialrådgivere – del 2’ fokuserer på hvad man især kan være opmærksom på når arbejdspladsen skal tilrettelægge den gode modtagelse af den nye generation. Der foreslås blandt andet, at arbejdspladsen er opmærksom på:

 • At rette fokus på den nye socialrådgivers perspektiv og hvad de bidrager med.
 • At den nye socialrådgiver ikke nødvendigvis har været i praktik på det område, som hun nu har fået job på, men er ofte udstyret med den nyeste forskningsbaserede viden.
 • At den nye socialrådgiver har brug for hjælp til at strukturere sin arbejdsdag, kunne udholde at være i konfliktprægede situationer og turde fejle og lære af sine fejl.

Feedback – hvorfor og hvordan

Læring sikres, når den nye socialrådgiver får mulighed for at reflektere over sine erfaringer. Feedback fra den nye socialrådgivers kontaktperson som led i introduktionsordningen og som led i mentorordningen er det allervigtigste greb.

Ved hjælp af feedbacken får den nye socialrådgiver:

 • en dybere forståelse for opgavens karakter, rammer og vilkår
 • fælles refleksion over læringsmål: færdigheder og kompetencer
 • rum til at vurdere sit eget arbejde
 • mulighed for at se potentialer for udvikling
 • oplevelse af at blive set og få anerkendelse for nye opgaver

Faglig sparring og feedback må ikke blive oplevet som negativ kritik, men som en helt naturlig del af introduktions- og mentorordningen. Der skal være en klar kultur for videndeling, læring og sparring og herunder hvilke rammer der er for den, og det skal være tydeligt at formålet er faglig udvikling.

I artiklen ’Det skal du vide som mentor’ er der eksempler på hjælpespørgsmål, man kan bruge til at give feedback og til feed-forward.

Feedbacken kan også bruges til at opdatere mentees læringsmål. Nogle mål kan vinges af, og andre læringsmål kan sættes på.

Links til ’Nøglen til en god start’

KL og Dansk Socialrådgiverforening: Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen – publikation: Gode råd til nyuddannede socialrådgivere

Supplerende materialer til ’Nøglen til en god start’

Viden på tværs: Sådan lærer vi bedst i nyt job – artikel om fem pointer om læring.

Viden på tværs: Meningsfuldhed og udvikling er nøglen til fastholdelse – artikel om den nye generation af socialrådgivere.

Viden på tværs: Hvad kendetegner de kommende socialrådgivere – og hvordan tager vi bedst imod dem?  – to videoer (18 min. og 8 min.) om den nye generation af socialrådgivere og deres særlige behov – samt refleksionsspørgsmål.

Viden på tværs: Sådan gør I: Introduktionsforløb der virker – video om hvordan et introforløb kan struktureres og times i sammenhæng med de konkrete arbejdsopgaver og om tydelig forventningsafstemning.

Viden på tværs: Det skal du vide som mentor – artikel om feedback.

Få personlig rådgivning