Brug din indflydelse gennem demokratisk valg – STEM

Jeg håber, at I som TR vil stå i spidsen for, at vi får en rigtig høj stemmeprocent ved vores igangværende valg af politikere i Dansk Socialrådgiverforening for de næste to år.

Der er mange naturlige sammenhænge, hvor I mødes og på kort tid kan lave en lille valg-happening. Så sæt hinanden stævne når I mødes til morgenkaffe, frokostmøder eller torsdagskage og stem sammen.

Jeg synes, at det er vigtigt, at vi minder hinanden om, at vi alle er aktive socialrådgivere, der er medlem af den samme forening, for at vi sammen bliver stærkere og får indflydelse på vores arbejdsdag og på vores arbejdsforhold. Det er derfor utrolig positivt, at så mange socialrådgivere har lyst til at bruge kræfter til vores fælles bedste ved at stille op til vores politiske poster.

Så jeg håber, at I som TR vil opfordre jeres kollegaer til at læse Socialrådgiveren, se DS’ hjemmeside, se DS’ valg- facebookside og DS-Syds facebookside. Læs, spørg og kommenter i debatten, og snak med hinanden på arbejdspladsen, og STEM.

At tage aktiv del giver ejerskab til vores fælles forening. Alt arbejde i Dansk Socialrådgiverforening starter og vokser fra arbejdspladserne, hvor medlemmerne er. Vores forening vokser. Samtidig er den overskuelig med kort vej fra medlem til formand. Der er plads til alle medlemmer, der ønsker at være aktive.

Genrealforsamling den 5. oktober

Der er generalforsamling i Region Syd den 5. oktober.

Der skal vælges medlemmer til regionsbestyrelsen, og der skal vælges delegerede til Repræsentantskabsmødet 23.-24. november i Aarhus.

Jeg håber, I vil deltage og tage en masse kollegaer med. Spot hvem der måske kunne have lyst til at deltage i bestyrelsen, og hvem der gerne vil bruge to dage til at træffe beslutninger og sætte retning for rammerne for DS’s arbejde de næste to år. Begge dele er både meget fagligt, festligt og fornøjeligt – og det er fornøjeligt at være sammen med så mange fagfæller. Kedeligt bliver det aldrig.

Som I ved, genopstiller jeg op som regionsformand, og håber at jeg bliver valgt, så jeg fortsat kan være med til at ny-udvikle vores fælles forening, og sammen med jer sikre sunde arbejdspladser for socialrådgiverne.

Godt valg.

Vi ses.
Anne Jørgensen, regionsformand