De lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen er fortsat udsat

Vi arbejder fortsat på at finde en løsning i forhold til de lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen – men det trækker stadig ud.

Dansk Socialrådgiverforening har orienteret alle medlemmer med ansættelse på Kriminalforsorgens område om status i de lokale lønforhandlinger 2017. Vi har orienteret medlemmerne således:

”Vi har tidligere informeret medlemmerne om, at vi har en fortsat drøftelse med Direktoratet for Kriminalforsorgen om udmøntningstidspunktet for tillæg forhandlet i forbindelse med de årlige lønforhandlinger, idet det er organisationernes opfattelse, at vi har en aftale om at forhandle bagudrettet.

Vi har også tidligere orienteret medlemmerne og TR om, at organisationerne Kriminalforsorgsforeningen og Dansk Socialrådgiverforening har ønsket at udskyde forhandlingerne for år 2017, indtil der er opnået en enighed om udmøntningstidspunktet.

Vi har fredag den 24. november fremsendt et fælles løsningsforslag til Direktoratet til forhandling af en forøget økonomisk ramme som betaling for overgang til fremadrettede forhandlinger. Dette forslag afventer vi selvfølgelig svaret på.

Så status er, at vi fortsat udskyder forhandlingerne for 2017, indtil der er opnået enighed om enten forøgelse af rammen og dermed fremadrettede forhandlinger, eller en accept fra Direktoratets side af, at organisationerne Kriminalforsorgen og Dansk Socialrådgiverforening forhandler bagudrettet.

I vil høre mere, når vi ved, hvordan vores forslag bliver modtaget”.

Vi vil naturligvis holde jer som tillidsvalgte tæt orienteret. En første hjælp vil være, at I også holder jeres kolleger orienteret. Hvis der opstår spørgsmål i denne sammenhæng, skal I endelig tage fat i os i Sekretariatet.