Urealistisk hurtig genåbning af socialområdet

Kommunerne fik syv dage til at føre hele socialområdet tilbage til normalen før Corona. Det svarer til at bede en cykelrytter køre Tour de France på et par dage, mener Mads Bilstup.

Socialministeriet offentliggjorde den 10. juni, at COVID-19-bekendtgørelsen var ophævet og gav kommunerne maksimalt syv dage til at normalisere forholdene. Det betød, at alle afgørelser truffet efter den midlertidige bekendtgørelse ikke længere gælder fra d. 17. juni.

– Det virker helt og aldeles urealistisk – og meget uhensigtsmæssigt, sagde Dansk Socialrådgiverforenings formand,  Mads Bilstrup, kort efter udmeldingen.

Konsekvensen af de nye regler er, at alle de afgørelser, som socialrådgivere har truffet under corona-perioden for fortsat at sikre udsatte mennesker en forsvarlig hjælp og støtte og samtidig minimere risikoen for smitte, bliver annulleret. Samtidig skal afgørelser for mennesker, der er i særlig risiko, genbehandles.

– Alt det kunne måske nås, hvis ministeriet gav kommunerne nogle måneder til det. Men syv dage – det svarer til at bede en cykelrytter om at køre Tour de France på et par dage. Der skal være tid til en ordentlig og fagligt forsvarlig genåbning i samarbejde med borgerne – og til ekstra tid og omtanke, fordi både børn og voksne selvfølgelig er blevet mere ængstelige og usikre under corona-krisen, sagde han.

Kommunernes Landsforening har spurgt kommunerne til deres erfaringer på socialområdet under corona-perioden og konkluderer blandt andet, at muligheden for at bruge virtuelle mødeformer eller mødes udendørs med borgerne har forbedret kontakten med en del af borgerne.

– Det stemmer godt overens med, hvad vi hører fra socialrådgiverne. For ikke så få udsatte mennesker er det en stor overvindelse at skulle til møde på kommunen, og her kan virtuelle eller telefoniske møder – kortere men oftere – eller udendørs gåture gøre det lettere og dermed mindske risikoen for, at borgeren bliver hjemme, pointerer Mads Bilstrup.

Derfor er det ærgerligt, at ministeriet ikke griber socialrådgivernes og kommunernes erfaringer og giver mulighed for at beholde de fleksible løsninger, som har fungeret godt under corona-krisen, mener Mads Bilstrup.

– Vi skal fortsat møde borgerne fysisk – selvfølgelig! Men når vi nu ved, at både medarbejdere og nogle af de mest udsatte, som ellers ville blive væk eller bruge al deres overskud på bare at møde op på kommunen, har meget positive oplevelser med de nye mødeformer, så lad os da beholde dem!