DS: Ny rapport giver udsigt til løft i psykiatrien

Anbefalingerne i regeringens psykiatriudvalgs rapport åbner for en tidlig og sammenhængende indsats over for borgerne, hvilket - hvis anbefalingerne følges til dørs - kan styrke hele området, vurderer Dansk Socialrådgiverforening.

Regeringens psykiatriudvalg kommer i en ny rapport med anbefalinger til, hvordan man kan udvikle og styrke psykiatrien de kommende år frem mod år 2020.

Rapportens anbefalinger åbner blandt andet for at styrke den sammenhængende indsats og arbejdet på tværs af sektorer. Desuden sættes der fokus på en tidlig og forebyggende indsats samt rehabilitering.

Alt sammen ting, som glæder Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Niels Christian Barkholt.

– I forhold til for eksempel rehabilitering, så ser vi jo den helhedsorienterede indsats som helt central. Rapporten lægger op til at tænke beskæftigelsesindsats, sociale indsatser, uddannelse og behandling sammen, og det ligger fint i tråd med de opfordringer, Dansk Socialrådgiverforening er kommet med på området, siger han.

Socialrådgiverne skal på banen

Med udgangspunkt i rapportens anbefalinger ser Niels Christian Barkholt masser af områder, hvor socialrådgiverne med fordel kan spille ind. Det gælder for eksempel den tidlige og forebyggende indsats, hvor socialrådgivere flere steder indgår i forsøgsordninger i daginstitutioner, på skoler og på ungdomsuddannelser.

– Allerede nu har vi socialrådgivere med flere koordinerende funktioner og i en lang række fremskudte stillinger, som binder den tidlige indsats sammen. Det er oplagt at bygge på de erfaringer og den ekspertise, disse socialrådgivere har med de arbejdsmetoder, der er i forhold til den forebyggende indsats, siger næstformanden.

Rapporten anbefaler desuden, at der laves en ’borgerens plan’. Det forslag ser Dansk Socialrådgiverforening som udgangspunkt positivt på. Niels Christian Barkholt advarer dog imod at lade det blive bare endnu et tiltag oven på den række af planer, borgerne allerede møder i psykiatrien og i indsatsen som helhed. Målet med hele indsatsen skal netop være at skabe koordinering og sammenhæng, understreger han.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer desuden til, at der afsættes de nødvendige midler til at sikre, at rapportens anbefalinger kan indføres i praksis.

– Vi ser jo gerne, at området vil blive prioriteret på linje med det somatiske område (de fysiske sygdomme, red.). Også i forhold til ressourcer, siger Niels Christian Barkholt.

Han håber, at regeringen vil inddrage de relevante faggrupper og organisationer i arbejdet med rapportens anbefalinger.


DS ser muligheder i rapport

Dansk Socialrådgiverforening ser en række muligheder for forbedringer på området i psykiatriudvalgets anbefalinger.

Det gælder blandet:

  • Sammenhængende indsats, tværsektoriel koordinering
  • Tidlig og forebyggende indsats
  • Efteruddannelse og opkvalificering, fokus på en høj faglig kvalitet
  • Netværks- og pårørendeinddragelse
  • Reduktion af brugen af tvang
  • Fremskudt sagsbehandling