Gratis indsatsforløb om voldsforebyggelse til bosteder og forvaltninger

Socialstyrelsen tilbyder gratis indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud, boformer for hjemløse samt forvaltningsniveauet.

Indsatsforløbene er rettet mod medarbejdere og ledere på botilbud (§§ 105, 107 og 108) eller boformer for hjemløse (§ 110), der arbejder med borgere, der har en eller flere af følgende problemstillinger: Psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer.

På forvaltningsniveauet er målgruppen ledelsen, botilbudsledere samt TR og AMiR i regionale og kommunale forvaltninger, der visiterer til og har borgere i botilbud.

Botilbudsforløbene kan vare enten 6 eller 12 måneder. Tilbuddene til forvaltningerne varer mellem 4 og 12 måneder.

Socialstyrelsens tilbud tager udgangspunkt i “De nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud”, som er en omfattende og detaljeret guide til handlemuligheder og metoder. Dansk Socialrådgiverforening har deltaget i følgegruppen for udarbejdelse af de 11 nationale retningslinjer, som handler om forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder samt de organisatoriske rammer

Der er ansøgningsfrist 26. november 2019.

Læs mere

Læs mere om muligheden for at få støtte fra Socialstyrelsen

De nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

Kort og klart. De nationale retningslinjer præsenteret i en kort version