Min opgave er at tale revolutionen ned

Afdelingsleder Kamilla Kaup-Nielsen blev nomineret til Komponents pris for årets speciale, der handler om at skulle understøtte mening og indflydelse i arbejdet med en forandret kerneopgave hos de uddannelsesvejledere i Mariagerfjord Kommune, hun er leder for.

Hvad sker der, hvis man blander en faggruppe af uddannelsesvejledere, som er rundet af en lærerbaggrund, med en politisk beslutning i arbejdsmarkedsmarkedsforvaltningens beskæftigelsesplan, de ikke har været inddraget i og som følge deraf står med en værdimæssigt og etisk forandret kerneopgave?

Spørger man afdelingsleder Kamilla Kaup-Nielsen fra Uddannelsesvejledning og Administration i Mariagerfjord Kommune, er svaret klart: En ledelsesmæssig stor opgave i at være meget tæt på medarbejderne i hverdagen og med modet til at lede både op og ned for at oversætte de politiske intentioner, så de skaber mening i kerneopgaven, når det fælles etiske fundament i afdelingen rystes.

Lige præcis den cocktail har hun nemlig skrevet specialet ”Meningsfuld organisatorisk medlemskab” om i sin afsluttende diplomopgave på Den Offentlige Lederuddannelse. Og det speciale blev hun nomineret til en ny pris for – Årets Speciale – der blev uddelt for første gang på Komponents Ledertræf 2023 i oktober.

Helt tæt på medarbejderne

Rundet af den jyske muld ligger det ikke til Kamilla Kaup-Nielsen at prale om egne bedrifter, selvom hun ikke vandt prisen. Men hun vil gerne dele det ledelsesfaglige indhold i sin afsluttende opgave: I meget korte træk undersøger hun, hvordan lederen kan støtte medarbejderne i at opleve et meningsfuldt organisatorisk medlemskab, når nye styringsparadigmer sætter kernefagligheden på prøve. Og hvordan lederens eget mulighedsrum kan udvides ved bl.a. at skabe nye, konstruktive fortællinger og være helt tæt på medarbejderne i hverdagens mikroprocesser, hvor narrativerne om organisationen og kerneopgaven skabes og lever.

– Den konkrete ramme for mit speciale var, at vi i min afdeling blev pålagt en ny normativ tænkning om de unge som følge af en politisk beslutning. Mine medarbejdere er i vejledningsfagligheden traditionelt rundet af en skoletænkning, hvor man har været optaget af, hvor de unge var i deres livslange læringsproces. Nu skulle vi i stedet via vores vejledning målrette de unges valg af ungdomsuddannelse til at være lokal, fortæller Kamilla Kaup-Nielsen og uddyber:

– Det clashede værdimæssigt med måden, medarbejderne forstod deres kerneopgave på og skabte modstand, især fordi de ikke havde haft indflydelse på beslutningen eller processen. Og den modstand blev jeg optaget af som leder – hvad jeg kunne gøre ved den. Så det blev omdrejningspunktet for mit speciale.

Lederen på banen i værdikonflikter

I meget korte træk var Kamilla Kaup-Nielsens fokus at finde ud af, hvordan medarbejderne kunne bevare et meningsfuldt organisatorisk medlemskab, når deres værdimæssige fundament var rystet.

– Hvis man skal være meningsfuldt organiseret, skal man opleve, at man på tværs af afdelinger har fælles værdier og en fælles retning for arbejdet med kerneopgaven. I centrum for det organisatoriske medlemskab står kerneopgaven og public service motivationen om at ville gøre en forskel for borgerne. Når der opstår en konflikt imellem de to, kommer jeg som leder på banen, fordi der skal gøres noget.

For Kamilla Kaup-Nielsens vedkommende blev praksis bl.a. at lede op for nuancering af den normative ændring og desuden bedrive nærledelse – være helt tæt på medarbejderne i hverdagens mange, små processer og her være meget opmærksom på kommunikation og skabte narrativer.

– Jeg fandt ud af, at der er nogle ’foretrukne fortællinger’ om både vejledningsopgaven og om hele organisationen, og de fortællinger blev katalysator for den modstand, jeg oplevede blandt medarbejderne. Det krævede, at jeg var superomhyggelig, når jeg fungerede som oversætter og leder af de politiske intentioner bag beslutningen – både til medarbejderne, topledelsen og til politikerne selv. Målet var at udvikle nye narrativer om kerneopgaven, som kunne genskabe meningen for medarbejderne. Det var min opgave som leder.

Skal tale revolutionen ned

Eller, hvis hun skal udtrykke det på en anden måde:

– Som leder har man en vigtig opgave i at tale revolutioner ned og gøre medarbejdernes muligheds- og vilkårsrum tydeligt for dem. Det sker i hverdagen ved bl.a. fælles drøftelser, men også ved at jeg flytte mig fra mit tårnværelse – lederkontoret – og sætte mig i vejlederkontoret for at være så tæt på medarbejderne og narrativerne som muligt, så jeg kan opfange de foretrukne fortællinger og bidrage med oversættelse af intentioner, siger Kamilla Kaup-Nielsen.

» Læs mere om Komponents specialepris her