OK24: Mere i lønposen til lederne

Dansk Socialrådgiverforening har forhandlet en toårig aftale om socialrådgivernes løn og arbejdsvilkår på plads med arbejdsgiverne i kommuner, regioner og staten. Den betyder solide lønstigninger, også til lederne.

Som leder får du glæde både af de generelle lønstigninger og de forbedringer særligt for socialrådgivere, som DS selv har forhandlet igennem.

Udover de generelle lønstigninger på mellem 6,5 % og 7,4 % i hhv. kommuner/regioner og stat hæves blandt andet de laveste lederlønninger på alle tre områder. I kommuner og regioner er der også pensionsforbedringer, og i staten kan lederne vælge at konvertere den del af pensionen, der ligger over 15 %, til løn eller anden opsparing.