”Vi står på forandringernes holdeplads”

Teamleder Camilla Vutborg speciale "Når forandringer bydes velkommen" fra diplomuddannelsen i ledelse blev nomineret til Komponents specialepris i 2023. Her deler hun sine indsigter og resultater fra et studie i forandringsledelse, som fandt sted samtidig med, at hun selv rullede dem ud i jobcentret.


Da Camilla Vutborg stod over for at skulle skrive sit speciale på diplomuddannelsen i ledelse i starten af 2023, stod hun og det jobcenter, hun er teamleder i, samtidig over for en massiv forandringsproces som følge af en ny reform på området. Nogle ville nok have valgt den lette vej og skrevet speciale om noget helt andet, men sådan fungerer Camilla Vutborg ikke.
– For mig var det oplagt at zoome ind og fordybe mig i emnet ‘forandringsprocesser’, netop fordi jeg er i et arbejdsfelt, som er præget af konstante forandringer. Og som leder er jeg forpligtet til hele tiden at dygtiggøre mig, derfor så jeg det som en mulighed for at lære mere om, hvad der fungerer godt, og hvad der er mindre hensigtsmæssigt at gøre som leder i en sådan proces.

En overvældende proces

I dag, godt et år senere, kan Camilla Vutborg se tilbage på en forandringsproces, som tæller både succeser og områder med plads til forbedring.
– Vi er kommet langt i processen – nogle af vores tilbudssteder er lukket, borgere er i nye forløb, vi er i gang med mange nye arbejdsgange, men vi mangler stadig at få evalueret, hvordan det er gået. De fleste forandringer løb hen over foråret sidste år, men en del ting er også vendt helt på hovedet, så derfor er de nye processer og rutiner endnu ikke indarbejdet i sagsbehandlernes dagligdag. Det kræver meget opmærksomhed og mange gentagelser for at komme helt på plads.

Faktisk mener Camilla Vutborg, at hvis man gik en tur blandt hendes medarbejdere og spurgte dem, hvordan de har oplevet forandringsprocessen, ville svaret lyde: “Overvældende!”.
– Mange ting foregik på samme tid – også mere end vi kunne jonglere med. Og når vi som ledelse kommer med ændringer, breder de sig typisk som store ringe i vandet hos medarbejderne. Så nogle har næsten været handlingslammede, fordi de nye rutiner tager længere tid og er svære at huske, fordi de ikke er automatiserede endnu.

– Det samme gælder for mig som leder – jeg havde mange bolde i luften, og alt skulle køre på en snor – samtidig med, at jeg skulle være nærværende og tydelig i min ledelse. Det var svært at navigere i. Men jeg synes, at vi er rigtig godt på vej nu.

Hvad motiverer medarbejderne?

Og så tilbage til specialet. Her formulerede Camilla Vutborg et helt overordnet spørgsmål, hun ville undersøge: “Hvordan kan jeg som leder understøtte medarbejderne i forandringerne, der følger af 2. delaftale i nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen?”.
– Jeg var optaget af at finde ud af, hvad som motiverer medarbejderne og hvad, som er betydningsfuldt for dem i processen. Derfor kiggede jeg på teorien bag Public Service Motivation (PSM) og fandt ud af, at det handler om, at medarbejderne kan se, at de kan gøre en forskel for de borgere, de arbejder med. Og at de bidrager meningsfuldt på flere parametre – både for borgeren og for samfundet. Så PSM handler om at opleve en god sammenhæng mellem de konkrete opgaver og de overordnede mål – det, vi er sat i verden for som jobcenter, forklarer Camilla Vutborg.

Skab tydelighed om indflydelse

Det betød også, at hun som leder skulle finde ud af, hvordan hun bedst kan understøtte den motivation hos medarbejderne.

– Jeg fandt ud af, at det gør jeg bedst ved at sikre involvering og inddragelse i processerne. Ved at kommunikere tydeligt om, hvad der foregår, hvad der skal ske, så planlægningen af forandringsprocessen bliver tydelig for dem – ved at kunne forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. Og ved at inddrage dem så meget, som det er muligt undervejs. Det kalder på, at vi som ledelse kan skabe tydelighed om, hvor den indflydelse og det spillerum ligger.

Og her har Camilla Vutborg lært noget.
– Den tydelighed er vi ikke lykkedes godt nok med. Vi asfalterer, mens vi kører i stedet for at stoppe op og se på, hvad vi skal gøre hvornår og i hvilke tempi – planlægge en god proces for forandringerne og se på, hvor vi kan inddrage og sikre indflydelse. Det skulle jeg have grebet mere strategisk an, kan jeg se retrospektivt. For har vi ikke medarbejderne med, har vi ingenting.

Uden medarbejderne kan jeg ikke noget

Netop følgeskab og medarbejdernes trivsel er et andet fokuspunkt i Camilla Vutborg speciale. Men hvorfor har de to parametre så stor betydning for hendes ledelse?

– Som leder kan jeg ingenting, hvis medarbejderne ikke spiller med. Så jeg ser det som en gensidig samarbejdskontrakt – at vi i fællesskab skal understøtte opgaven og den situation, vi står i, med de bedst mulige og tydeligste rammer. Det skaber trivsel og følgeskab. Selvfølgelig er der altid vilkår, man ikke kan påvirke, hverken som leder eller medarbejder, men der er også mange, som man kan, og det er en af vejene til trivsel og motivation.

De samme faktorer gælder for Camilla Vutborg egen motivation som leder.
– Jeg er privilegeret i at være i en god ledergruppe, hvor vi får afstemt tingene, og det er med til at sikre, at jeg også bliver hørt og kan give min mening til kende. For jeg er jo også medarbejder i organisationen, så jeg motiveres af de samme faktorer som mine medarbejdere.

Forandringerne motiverer mig

Der er da heller ingen ærgrelse at spore i bagklogskabens ulideligt klare lys hos Camilla Vutborg. Tværtimod.
– Jeg føler, at jeg har lært meget og vil stå meget stærkere næste gang, vi har en forandringsproces, for jeg har fået så stor indsigt i og forståelse for, hvordan jeg kan understøtte medarbejderne bedre. Og vi, som er på beskæftigelsesområdet, står jo på forandringernes holdeplads, så der vil komme flere.

Motiverer det dig, eller gør det dig træt at tænke på?
– Det er motiverende for mig. Forandringerne er med til at holde os på tæerne. Det tvinger os til hele tiden at kigge på os selv som organisation. Og samfundet udvikler sig jo også hele tiden, så vi skal kunne følge med.

» Læs mere om Komponents specialepris her