Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

En ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet beskriver din rolle som arbejdsleder i arbejdsmiljøarbejdet tydeligere. Bliv klogere på den her.

Hvis du er en del af arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, skal du være opmærksom på en ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet, som beskriver din rolle i arbejdsmiljøarbejdet tydeligere:

”§ 18. Arbejdslederen er udpeget af arbejdsgiveren til at indgå i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Den udpegede arbejdsleder dækker hele virksomheden eller det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Den udpegede arbejdsleders rolle er inden for det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker, at repræsentere ledelsen i samarbejdet om sikkerhed og sundhed…”.

Opgaverne som arbejdsleder beskrives således:

  • bidrage med viden og erfaringer om virksomhedens produktion, ydelse og arbejdsmiljøforhold, herunder være i kontakt med de ansatte.
  • bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.
  • samarbejde med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  • bidrage til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Bekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. februar 2024, beskriver også arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver tydeligere.

Reglerne er moderniseret

Arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten udgør tilsammen arbejdsmiljøgruppen, som har ansvar for de daglige arbejdsopgaver med at forebygge risici og beskytte de ansatte.

Den nye bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde moderniserer reglerne om arbejdsmiljøgruppernes daglige opgaver og arbejdsmiljøorganisationens overordnede opgaver. Desuden er bestemmelserne om arbejdspladsvurderingen (APV) og om den årlige drøftelse af arbejdsmiljø reviderede.

Nærhedsprincippet i fokus

Som noget helt nyt skal arbejdsgiveren kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for det såkaldte ”nærhedsprincip” ved etablering af arbejdsmiljøorganisationen og ved større væsentlige ændringer i virksomheden. Med nærhedsprincippet menes, at der er de nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper til at udføre opgaven.

Bekendtgørelsen beskrives i nye og opdaterede vejledninger fra Arbejdstilsynet:

» Se Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde her
» Se AT-vejledning om Systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse her
» Se AT-vejledning om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte her
» Se AT-vejledning om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte her