OK24 Resultater

Her kan du læse om det, som du får med din nye overenskomst på det statslige, regionale og kommunale område. Samt hvordan processen er foregået, vores forhandlinger og krav.

Resultater fra Ok24

Flere socialrådgivere end nogensinde har stemt til OK24 – og samlet set har over 96 % af dem stemt JA til OK24.

  • I staten har 70,7 % af de stemmeberettigede socialrådgivere stemt.
  •  I kommuner og regioner er stemmeprocenten 71,7 %.

Vi har samlet de væsentligste pointer her, så du kan dykke ned i dem og få et overblik:

» Overenskomst for kommunalt ansatte

» Overenskomst for regionalt ansatte

» Overenskomst for statsligt ansatte

Overenskomst

Overenskomst

I Dansk Socialrådgiverforening arbejder vi for bedre løn og arbejdsvilkår til socialrådgiverne. Det gør vi på mange måder, men det absolut mest afgørende er overenskomsten.

En overenskomst er den grundlæggende aftale mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, der fastlægger udviklingen i løn og pension over en periode på typisk to eller tre år. Derudover bestemmer overenskomsten en lang række andre forhold, blandt andet løn under sygdom, løn under barsel, arbejdsmiljø, arbejdstid, opsigelse, seniorordninger og andre arbejdsvilkår.

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening er du en del af det fællesskab, der forhandler socialrådgivernes overenskomst med arbejdsgiverne. Dermed er du med til at sikre, at vi står så stærkt som muligt i forhandlingerne med arbejdsgiverne – jo flere vi er, desto større er vores styrke!

Krav

Vores krav

Som socialrådgivere udfylder vi en afgørende funktion i velfærdssamfundet. Du og dine fagfæller løfter et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, og den indsats fortjener i dén grad anerkendelse – ikke mindst i form af en højere løn!

Allerede i foråret 2023 spurgte vi jer medlemmer, hvad I mener, vi bør fokusere på ved OK24. Jeres svar har sat retningen for vores arbejde med at få så stor indflydelse som muligt på de krav, vi sammen med de øvrige fagforbund har sendt til arbejdsgiverne. Samtidig er jeres svar grundlaget for de krav, vi stiller til arbejdsgiverne i vores egne, selvstændige forhandlinger. Læs mere om de forskellige forhandlinger nedenfor.

Dansk Socialrådgiverforenings hovedkrav:

Højere løn

Højere pension

Konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet

Find alle vores krav her

 

 

Forløbet

Forløbet

Forhandlinger om OK24 kører efter planen fra december 2023 til slutningen af februar 2024. Men forud for det egentlige forhandlingsforløb går en længere proces.

Her får du et hurtigt overblik:

Forår 2023:

  • Indhentning af krav fra medlemmer over hele landet

Efterår 2023:

  • Dansk Socialrådgiverforening behandler kravene

December 2023:

  • Der udveksles krav med arbejdsgiverne i staten, kommuner og regioner

December 2023 – februar 2024:

  • Forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgivere

Forår 2024:

  • Urafstemning blandt medlemmerne om resultatet

Forhandling

Forhandlingerne

Forhandlingerne er delt op i to faser.

I første fase forhandler fagforbundene samlet med arbejdsgiverne om de store linjer, herunder hvor mange penge der skal sættes af til lønstigninger samlet set.

I anden fase forhandler de enkelte fagforbund selv med arbejdsgiverne om deres specifikke krav. Når alle aftaler er indgået, stemmer medlemmerne af de forskellige fagforbund om dem.

Normalt kan de enkelte fagforbund vælge at gå i konflikt (strejke), hvis de ikke kan blive enige med arbejdsgiverne. Denne gang kan det imidlertid kun ske, hvis et flertal af medlemmerne i alle de faglige organisationer på tværs af det kommunale og regionale område stemmer nej til overenskomsten – det, der også kaldes ’sammenkædning’. Det skyldes, at sammenkædning af overenskomsterne er en del af trepartsaftalen om et lønløft til offentligt ansatte.

Socialrådgivernes arbejdsfelt er meget bredt. Derfor forhandler vi overenskomster med både kommunerne (KL), regionerne (RLTN) og staten. Socialrådgivere ansat i det private er ikke en del af OK24, men forhandler i stedet sammen med de øvrige privatansatte – læs mere her.

 

Nu skal vi stemme om OK24

Der er forhandlet nye overenskomster for alle faggrupper. For socialrådgiverne er der udsigt til bl.a. pæne lønstigninger og højere pension.

Med alle overenskomster på plads, tager vi hul på urafstemningen, som går i gang på det kommunale og regionale område torsdag den 21. marts – og den 22. marts på det statslige område. Begge afstemninger slutter den 14. april kl. 23.59.

TR

Særligt for tillidsrepræsentanter

Som TR har du en helt særlig opgave. Du er afgørende for at sikre, at OK24 bliver nærværende for medlemmerne, og i sidste ende at stemmeprocenten bliver så høj som muligt.

Du vil modtage materiale, som du kan bruge til at engagere dine kolleger, og vi opdaterer dig, når der er nyt om OK-forhandlingerne.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om OK24?

Her kan du læse mere om OK24. Vi opdaterer siden løbende.