OK24 for kommunalt ansatte: Det stemmer du om

Urafstemningen starter den 21. marts, så i denne artikel kan du blive klogere på overenskomsten for kommunalt ansatte socialrådgiver, inden du skal stemme om den.

Overenskomsten er den aftale, som sætter rammerne omkring din løn og mange andre vilkår – bl.a. pension, ferie, barsel og arbejdstid. Vi har nu forhandlet en ny overenskomst med KL med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %.

Hvis den nye overenskomst bliver godkendt af medlemmerne i urafstemningen, så vil den gælde for en 2-årig periode og sikre nedenstående forbedringer for de socialrådgivere, som er ansat i en kommune.

Lønstigninger

Frem mod november 2025 stiger lønnen for alle kommunalt ansatte socialrådgivere med samlet set 6,51 %. Lønstigningerne kommer gradvist:

 • 1. april 2024 stiger din månedsløn med 4 %.
 • 1. oktober 2024 stiger din månedsløn med 1,74 %.
 • 1. oktober 2025 stiger din månedsløn med 0,57 %.
 • 1. november 2025 stiger din månedsløn med 0,2 %.

Din grundløn og alle dine forhandlede tillæg stiger med disse procentsatser. For en socialrådgiver på grundløntrin 32 uden tillæg stiger månedslønnen i denne periode f.eks. med samlet set 2.045 kr. eks. pension (2.591 kr. inkl. pension). Den første lønstigning, som træder i kraft 1. april 2024, udgør 1.248 kr. (eks. pension).

Derudover indeholder overenskomsten en række målrettede forbedringer, som træder i kraft 1. april 2025:

 • Løft af grundløntrin 34, der fremover bliver til 35. Det svarer til et ekstra lønløft på 506 kr. eks. pension (587 kr. inkl. pension).
 • Løft af grundløntrin 37, der fremover bliver til 38 + 2700 kr. Det svarer til et ekstra lønløft på 916 kr. eks. pension (1.063 kr. inkl. pension).
 • Løft af ledere på grundløntrin 43 med + 6000 kr. Det svarer til et ekstra lønløft på 695 kr. eks. pension (826 kr. inkl. pension).

Disse stigninger kommer oven i de procentvise lønstigninger, med mindre det eksplicit er aftalt, at der skal ske modregning.

Pension

Den nye overenskomst forbedrer også pensionen for kommunalt ansatte socialrådgivere. Disse løft af pensionsprocenten træder i kraft 1. april 2025:

 • Basissocialrådgivere på grundløntrin 32-41: Pensionen stiger fra 15,3 % til 16 %.
 • Basissocialrådgivere på grundløntrin 46 + 14.700: Pensionen stiger fra 18,55 % til 18,92 %.
 • Ledere på grundløntrin 43 + 4.400: Pensionen stiger fra 18,55 % til 18,92 %.
 • Ledere på grundløntrin 47 + 9.700: Pensionen stiger fra 18,55 % til 18,92 %.
 • Socialrådgivere med en kandidat i socialt arbejde: Pensionen stiger fra 18,78 til 20,78 %.

Barsel

Fra den 1. april 2024 får fædre og medmødre ret til yderligere tre ugers barsel med løn. Dette gælder også for adoptanter. Soloforældre får ret til yderligere 10 ugers barsel med løn, og flerlingeforældre vil hver især få ret til yderligere 13 ugers barsel med løn.

Feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse, som er aftalt i overenskomsterne, hæves med 0,53 %, så den fra 1. maj 2024 udgør 1,48 %. Denne forbedring erstatter kompensationen for afskaffelsen af Store Bededag og lægges oven i den lovbestemte særlige feriegodtgørelse på 1 %. Dermed vil den særlige feriegodtgørelse samlet set komme til at udgøre 2,48 %.

Fleksibilitet

Fremover får du mulighed for at opspare den 6. ferieuge, og hvis du har overarbejde, som er udmøntet til afspadsering, kan du også aftale at opspare dette. Det gælder også for deltidsansattes merarbejde, hvis det er udmøntet til afspadsering. Den opsparede tid kan efter aftale afvikles som enkeltstående eller samlede fridage. Denne ordning træder i kraft den 1. april 2025. 

Og flere andre ting

Overenskomsten indeholder også en række andre forbedringer, herunder:

 • Din lokale tillidsrepræsentant får ret til at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.
 • Projekt med fokus på socialfaglig ledelse.
 • Analyse af rekrutterings- og fastholdelsesfaktorer for socialrådgivere.
 • Indsatser for at forebygge vold, trusler og chikane på arbejdet.
 • Fra 1. oktober 2025 vil reguleringsordningen blive baseret på et mere retvisende indeks, som over tid kan sikre en højere lønudvikling.

Du kan læse den samlede overenskomst her.

Urafstemning

Overenskomsten er forhandlet på plads af Dansk Socialrådgiverforening, men det er medlemmerne som skal vurdere, om de er tilfredse med resultatet og give deres mening til kende.

Det sker i den urafstemning, som starter den 21. marts kl. 9. Her har du mulighed for at stemme ”ja” eller ”nej” til den nye overenskomst. Det kræver et samlet ”ja” på tværs af faggrupper på det kommunale og regionale område for, at aftalen og de aftalte forbedringer af løn, pension og arbejdsvilkår træder i kraft.

Hvis du derimod mener, at aftalen skal forkastes, og vi i stedet skal i strejke, skal du stemme ”nej” i urafstemningen.

Du kan stemme her, når afstemning er åbnet.

Hovedbestyrelsen anbefaler et ”ja”

Det er vigtigt at du bruger din stemme. Overenskomsten handler nemlig om din løn, dine arbejdsvilkår og dit arbejdsliv. Og det har meget konkret betydning for dig, hvordan afstemningen falder ud.

En enstemmig hovedbestyrelse i Dansk Socialrådgiverforening anbefaler medlemmerne at stemme ”ja” ved urafstemningen, men opfordrer samtidig alle til at gøre brug af deres stemmeret – uanset om man påtænker at stemme ”ja” eller ”nej” til overenskomsten.