Ombudsmand giver socialrådgiverne ret: Uacceptable lovbrud

Ombudsmanden har fremlagt sin udtalelse i sagen om de ulovlige lukninger af børnesager i Odense Kommune. Beskeden er tydelig: Dansk Socialrådgiverforenings klage om lovbrud var velbegrundet. Ombudsmanden understreger, at det er et ufravigeligt krav, at kommunerne skal overholde lovgivningen. DS er tilfredse med udtalelsen og opfordrer kommunerne til at tage ved lære af sagen.

En ekstern rapport har allerede afgjort, at der var tale om planlagte og systematiske lovbrud fra Odense Kommunes side, da ledelsen i kommunens Familie- og Velfærdsafdeling pålagde afdelingens socialrådgivere at lukke hver femte børnesag af økonomiske årsager. Siden da er adskillige ledere i kommunen blevet afskediget, heriblandt direktøren for Børn og Ungeforvaltningen.

Inden rapporten udkom, havde Dansk Socialrådgiverforening på vegne af de odenseanske socialrådgivere indbragt sagen for Folketingets Ombudsmand med henvisning til, at kommunen brød loven.

Og Ombudsmanden, Jørgen Steen Sørensen, giver altså nu socialrådgiverne ret. Han understreger i sin udtalelse, at det er et ufravigeligt krav, at kommunerne skal overholde lovgivningen på trods af økonomisk hårde tider.

– Den nye sag fra Odense Kommune bør være en yderligere understregning af, at tilsidesættelse af børns rettigheder begrundet i økonomiske forhold er en sti, der ikke må betrædes, siger han blandt andet.

På baggrund af, at Odense Kommune har taget konsekvensen af den eksterne rapport og rullet sagslukningerne tilbage, anser han med sin udtalelse sit arbejde i sagen som afsluttet.

DS: Sagen er en vigtig advarsel til kommunerne

Ombudmandens udtalelse stadfæster, at der er sket systematisk og grov tilsidesættelse af loven i Odense Kommune, og den gør det klart over for kommunerne, at økonomi ikke er en grund til at bryde loven, noterer formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd, Anne Jørgensen sig.

– Vi er tilfredse med, at det er en sådan fremadrettet udtalelse. Vi håber, den giver efterklang rundt om i landet i forhold til, at der skal være de nødvendige penge til området med udsatte børn, siger hun.

Anne Jørgensen forventer, at Kommunernes Landsforening rådgiver kommunerne om, at der er en lære at hente i sagen.

– Det må ikke være nødvendigt for os at tage rundt i hver enkelt kommune og løfte det her, siger hun og tilføjer:

– Men det er tankevækkende, at hvis ikke vi havde henvendt os til Ombudsmanden og havde rejst sagerne i pressen, så var det ikke sikkert, at der var sket noget i sagen.

Odense: Vi er ikke færdige med at lære

Anne Jørgensen understreger, at der stadig venter et stort oprydningsarbejde i Odense med at få skuden vendt i forhold til de økonomiske rammer for området med udsatte børn.

– Man må ikke tro, at den hellige grav er velforvaret, fordi først den eksterne rapport og nu Ombudsmandens udtalelse understreger, at der er sket uacceptable lovbrud i Odense, som der skal rettes op på. Området og socialrådgiverne lider stadig under enormt presset økonomi og arbejdsmiljø. Der ligger et stort arbejde forude, og her vil vi selvfølgelig spille ind og holde Odense Kommune op på sit ansvar, siger hun.

Også den nye direktør i Odense Kommune i børn- og ungeforvaltning, Poul Anthoniussen, erkender, at kommunen skal skabe positiv forandring.

– Vi er ikke færdige med at tage læring af det her. Der er helt sikkert nogle ting, vi kan gøre bedre, siger han til DR.

Det nytter at gå til sin fagforening

Man skal følge loven, også selvom man har ondt i økonomien, understreger Poul Anthoniussen.

– Man skal bare overholde lovgivningen. Det er egentlig ikke så svært. Det var det så for os i det her tilfælde, og det skal vi gøre bedre.

Anne Jørgensen håber, at landets socialrådgivere også tager notits af sagen.

– Mange socialrådgivere er under et enormt pres, og det kan være en stor overvindelse at sige fra. Der er mange ting, som kan gøre en usikker. Men man må aldrig være bange for at gå til sin tillidsrepræsentant eller kontakte sin DS-region, hvis man føler, at ens faglighed bliver presset så meget, at det kommer på kant med loven. Og sagen fra Odense viser, at det nytter at sige fra og gå til sin fagforening.