Indefrysning af ferietilgodehavende starter den 1. september 2019

Den ferie, du og dine medlemmer optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 feriedage), indefryses i "Lønmodtagernes Feriemidler" – som vil administrere og investere dem, indtil den dag du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Når du forlader arbejdsmarkedet, får du dine feriepenge udbetalt.

Du kan tidligst få dine tilgodehavende feriepenge udbetalt i oktober 2021. Det betyder også, at du må vente med at få dine feriepenge udbetalt, hvis du forlader arbejdsmarkedet eller når folkepensionsalderen før dette tidspunkt.

Er der noget jeg skal huske at gøre nu?

NEJ, men din arbejdsgiver skal indberette det kommende års feriegodtgørelse til Lønmodtagernes Feriemidler. Det svarer til 12,5% af din ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Det er op til din arbejdsgiver, om han vil indbetale din feriegodtgørelse til fonden eller gemme den i virksomheden.

Senest 31. december 2020 skal din arbejdsgiver indberette din feriegodtgørelse til fonden. Når du til den tid får en besked fra fonden om, hvor stort et beløb du har stående på kontoen, skal du huske at se, om beregningen er korrekt og eventuelt hjælpe dine medlemmer. Opgørelsen kan til den tid også findes på borger.dk.

Du kan læse om Lønmodtagernes Feriemidler her: ld.dk/lonmodtagernes-feriemidler