Jurist: Odense-socialrådgivere gjorde det rigtige

Odense Kommunes ledelse har undergravet borgernes retssikkerhed i sagen om ulovlige lukninger af en række børnesager, og socialrådgiverne gjorde også i juridisk forstand det rigtige ved at sige fra, lyder det fra lektor i socialret.

Der har tidligere været eksempler på kommuner, som har fået kritik for at sætte økonomi før faglighed, fortæller lektor i socialret ved juridisk institut på Aalborg Universitet, Trine Schultz.

– Men det, der springer i øjnene i Odense-sagen er, at vi har tydelig dokumentation for, at kommunen med fuldt overlæg har overtrådt loven, siger hun.

Netop de dokumenterede lovbrud fremhæves også i Odense Kommunes eksterne undersøgelse af sagen, som blev offentliggjort 14. september.

Trine Schultz påpeger, at samspillet mellem de love, der er blevet tilsidesat, gør situationen særligt alvorlig. For det ensidige fokus på økonomi, der – i strid med loven – blev brugt som argument for sagslukningerne, havde den konsekvens, at helt grundlæggende sagsbehandlingsregler om eksempelvis partshøring ikke blev overholdt.

Socialrådgiverne fra Odense Kommunes Familie og Velfærds-afdeling gjorde rent juridisk det rigtige ved at sige fra, lyder det fra lektoren

– Når socialrådgiveren kan se, at hun ikke kan lukke fem sager, uden at det får store konsekvenser for børnenes udvikling, så er hun jo forpligtet til at sige fra ifølge servicelovens bestemmelser. Og socialrådgiverne er jo udsat for et enormt økonomisk pres i den pågældende sag, så det er fuldstændig korrekt at råbe vagt i gevær.

Undergraver retssikkerheden

Ledelsen i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning har i et bilag til byrådets Børn- og Ungeudvalg, argumenteret for, at borgerne – trods lovbruddene – fortsat vil have deres retssikkerhed, fordi de kan klage til Ankestyrelsen – og at de i så fald vil få ret i klagen.

– Men det er jo fuldstændig undergravende, at borgernes retssikkerhed kun overholdes, hvis de klager. Især fordi det i den pågældende sag ofte vil dreje sig om udsatte familier, som ikke altid har ressourcerne til at klage, samt børn under 12 år, som ikke har muligheden. Samtidig kan der være familier, som ikke ønsker foranstaltninger, selvom de er nødvendige for barnets udvikling, siger Trine Schultz.

Hun opfordrer derfor Odense Kommune til at gennemgå samtlige berørte sager for at sikre, at de, der har behov for støtte, fortsat vil få den.

I Socialrådgiveren nummer 11, som udkommer 24. september, sætter vi fokus på Odensesagen og bringer blandt andet et stort interview med socialrådgiver Susanne Fasting Artz, som alarmerede Dansk Socialrådgiverforening, da ledelsen i Børn- og Ungeforvaltningen lovstridigt ville lukke en række børnesager.