Den Regionale Kompetencefond er åben for ansøgning

Nu kan regionalt ansatte igen søge om tilskud til kompetencegivende efter- og videreuddannelse i Den Regionale Kompetencefond.

Regionalt ansatte kan søge om op til 30.000 kr. til kompetencegivende efter- og videreuddannelse i Den Regionale Kompetencefond. (Og op til 50.000 kr. til masteruddannelse.)

Midlerne i fonden er begrænsede, så tøv ikke for længe med at søge.

Der kan primært ydes støtte til akademi-, diplom- og masteruddannelserne samt kandidat. Der kan søges midler til både uddannelsesgebyr, transport, materialer og overnatning i forbindelse med uddannelse.

Der kan søges fra ni måneder før til senest dagen inden uddannelsesstart.

Ansøgning sker via denregionalekompetencefond.dk, hvor du også kan læse mere om, hvilke uddannelser der kan søges støtte til, og om reglerne for ansøgning.

Deltag i webinaret for TR om DS’ kompetencefonde 17. maj, hvis du vil vide mere om fondene og din rolle som TR i forbindelse med ansøgninger.

» Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.