Nyt til personer, der er i særlig risiko for COVID-19

Folketingets partier er blevet enige om, at ansatte i risikogruppen fremover skal kunne sendes hjem på sygedagpenge. Tidligere på ugen kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger til risikogruppen.

Hvis du har kollegaer, der er i øget risiko for at blive meget syg af COVID-19, så vil der fremover blive mulighed for, at han eller hun kan blive fritaget fra arbejdet og i stedet modtage sygedagpenge. Det er Folketingets partier blevet enige om, men der er endnu ikke vedtaget noget på området.

Af udkastet til den politiske aftale fremgår det, at både private og offentlige arbejdsgivere midlertidig får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe. Tilsvarende får lønmodtagere, som ikke har ret til løn under fraværet, ret til sygedagpenge fra kommunen.

Ordningen omfatter personer, som er i ansættelse, når loven træder i kraft, og som lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der desuden er lægelig dokumentation for, at medarbejderen konkret er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.

Tidligere på ugen kom Sundhedsstyrelsen dog med en ny vejledning til risikogruppen. Sundhedsstyrelsen skriver:

“Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker. Personer i øget risiko, skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko, det vil sige, at de ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko”.

Desuden skal personer i øget risiko følge de generelle forebyggelsesråd, dog med skærpet hygiejne og afstand. Hvis man selv tilhører en risikogruppe og arbejder i sundheds-, social- eller ældresektoren, skal man ikke varetage opgaver eller funktioner med pleje, omsorg eller behandling eller have tæt kontakt med borgere, hvor der er konstatereret eller er mistanke om COVID-19. I sådanne tilfælde skal man flyttes til anden opgave eller funktion. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen til anden opgave eller funktion skal løses lokalt, og må ikke være en hindring for, at medarbejderen omplaceres.

Det er sundhedsstyrelsens vurdering, at personer, der er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren, og som bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller barn, ikke skal varetage opgaver eller funktioner, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer, som er bekræftet med COVID-19. Såfremt arbejdssituationen i denne sammenhæng ikke kan sikres på betryggende vis, fx ved at undgå pleje-, omsorgs- eller behandlingsopgaver med tæt kontakt, skal medarbejderen flyttes til anden opgave eller funktion.

Læs vejledningerne her:
» Sundhedsstyrelsens oversigt over særlige risikogrupper
» Sundhedsstyrelsen: Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko af 12. maj 2020