Nyt FTR-netværk i DS Region Syd!

Læs regionsformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 2. marts 2022.

I 2021 fik vi i samarbejde etableret mindre og lokale TR-møder med en ny mødestruktur. Nu løfter vi sløret for det første nye tiltag til tillidsvalgte i 2022.

Allerede før jeg blev valgt som regionsformand, drømte jeg om dannelsen af et netværk for FTR’er i DS Region Syd. Igennem det seneste år er flere nye FTR’er kommet til, og ud fra tilbagemeldingerne fra konsulenterne og jer tillidsvalgte, er der flere på vej.

Opgaverne for en FTR ligner på mange måder alle andre tillidsvalgtes opgaver… og så alligevel ikke. Ledelsen af klubben, opgaverne i HMU og den fagpolitiske interessevaretagelse skiller sig ud.

I FTR-netværket vil DS derfor sætte ord på og klæde FTR’erne på til ”det som sig skiller sig ud” og skabe rum for sparring om netop det.

FTR-netværket er således et tilbud, som skal bygge ovenpå de løbende TR-møder og det nationale årlige FTR-seminar.

Vi forventer at holde møde i FTR-netværket en til to gange om året. Første gang bliver 5. maj kl. 9:30-15:30 på kontoret i Snoghøj. De nuværende FTR’er er blevet bedt om at sætte et kryds i kalenderen, men vi håber at kunne nå at få flere nyvalgte FTR’er med. Sig derfor til, hvis du bliver valgt som ny FTR!

På vores første møde vil vi om formiddagen inspirere hinanden i.f.t. lederskabet og interessevaretagelsen. Over middag har vi inviteret Sanne Nikolajsen til at ”nørde” medindflydelse og budget med os, så I er godt klædt på til budgetdrøftelserne i HMU.

Som på de øvrige TR-møder planlægger vi det fremadrettede indhold sammen.

Flere nye tiltag er i støbeskeen, og jeg håber derfor at kunne præsentere pilotprojekt om mentorordninger for nyvalgte tillidsvalgte senere på året. I DS Region Syd vil vi nemlig gøre vores yderste for at understøtte dit tillidshverv – uanset din funktion, udfordring eller erfaring!

Husk at du kan finde alle vores arrangementer for Syds tillidsvalgte her.

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd