Temaet ’mere fag og arbejdsglæde’ vækker genklang

Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter tager godt imod Dansk Socialrådgiverforenings materialer om temaet ’Mere fag og arbejdsglæde’ i en ny undersøgelse.

I efteråret 2021 fik 1.690 ledermedlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter et brev med ’Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde’, ’Vejledende standarder om faglighed og arbejdsmiljø’ og et følgebrev med forslag til konkrete handlemuligheder. Alle fik også tilbud om at deltage i et webinar i november måned. I februar marts blev de samme grupper igen inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse af deres oplevelse af materialerne.

Næsten halvdelen husker materialerne

Blandt de ledermedlemmer, som svarede på undersøgelsen, kan op mod 44 procent huske, at de har set et eller flere af materialerne før. De fleste husker den udsendte ’Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde’.

I alt har hver femte af samtlige deltagere i undersøgelsen brugt materialet på deres arbejdsplads eller til inspiration for deres funktion som leder, TR eller AMiR. Blandt lederne har 13 procent, svarende til 20 ledere, brugt materialet på personalemøder, trio-møder, ledergruppemøder og til egen inspiration. De anfører, at det har været nemt eller OK at bruge materialerne i praksis.

Lederne svarer også, at materialerne kan bruges til at styrke fagligheden, arbejdsmiljøet og trio-samarbejdet. De oplever, at de har opnået, eller er på vej til at opnå, et godt udbytte af at bruge materialerne. Derudover er der 36 ledere, der er blevet nysgerrige på at bruge materialerne eller som har en plan for at gøre det.

Ledere vil gerne vide mere

Undersøgelsen afdækker også, hvad der ville kunne understøtte brugen af materialerne på arbejdspladsen. Her bidrager 67 ledermedlemmer med en bred vifte af forslag: mere information om at materialerne eksisterer, fx via introduktionsmail, webinar, præsentationsvideo, Facebook-kampagne, fælles kurser eller dialogmøder for trioer. Nogle få peger også på, at mangel på tid til at sætte sig ind i materialerne er et problem.

Da der blandt respondenterne på undersøgelsen formentlig er nye ledere, der ikke tidligere har modtaget materialet, bliver man i undersøgelsen også spurgt, om man ønsker at få materialerne tilsendt. Der svarer 35 ledermedlemmer positivt på. DS sender derfor en mail om materialerne i løbet af maj måned.

I undersøgelsen er den gennemsnitlige svarprocent på 26, dog lavere for ledermedlemmerne med 17 procent.

Læs selv med her

Her kan du se de materialer, der spørges til i undersøgelsen:

Guide til DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde

DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø

Sammen skaber vi forandringer – 7 kataloger og spillet ’Mere fag og arbejdsglæde’.