DS: Corydons lockout-varsel er respektløst

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, kalder finansministerens lockout-varsel for statsansatte undervisere for respektløst. Cirka 70 af DS’ medlemmer, som underviser på SOSU-skolerne, er omfattet af varslet.

Staten har torsdag formiddag varslet konflikt for undervisere på det statslige område. Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er meget overrasket over varslet.

– Det er uhørt at varsle lockout, før der har været reelle forhandlinger. Det er mangel på respekt for det partssystem, som den danske model bygger på. Jeg er dybt forundret, siger Majbrit Berlau og tilføjer:

– Varslet bekræfter, at arbejdsgiverne frem for at gå i konstruktiv dialog om parternes krav i virkeligheden ønsker, at der skal være konflikt, siger Majbrit Berlau.

DS-medlemmer bliver også ramt

Dansk Socialrådgiverforening har også medlemmer ansat på statens område – blandt andet undervisere på SOSU-skolerne. Det drejer sig om ca. 70 undervisere, og kun de er omfattet af varslet om lockout.

– Arbejdsgiverne har stillet krav om at ændre arbejdstidsreglerne uden reelt at ville forhandle om dem. Det er bare ikke i orden, at man nu i stedet har valgt at varsle konflikt. Det kommer der ikke nødvendigvis et godt resultat ud af, siger Majbrit Berlau.

Finansministeriet har varslet lockout for undervisere på erhvervsskolerne. Centralorganisationernes Fælles Udvalg, som forhandler for underviserorganisationerne, er indkaldt til orienterende møde hos Forligsmanden i morgen.