Top 10: Det ville I læse om i 2013

Sygedagpenge, kontanthjælpsreform og kommunale lønforhandlinger var på dagsordenen i de mest læste historier fra Dansk Socialrådgiverforening i 2013. Vi har samlet de 10 mest populære nyheder fra året der gik.

1. DS ser gode takter i sygedagpengeudspil (7. februar)
Det er positivt, at regeringen vil sikre sygemeldte et selvstændigt forsørgelsesgrundlag, da økonomisk utryghed ikke bidrager til at gøre folk raske.  Og det glæder os, at der skal indføres en mere helhedsorienteret indsats, siger DS’ formand.

2. DS: Kontanthjælpsreform kan sikre bedre sagsbehandling (18. april)
Kontanthjælpsreformen byder på hårdere sanktioner og lavere ydelser. Trods de alvorlige knaster mener DS’ formand, at reformen kan blive et gennembrud for den helhedsorienterede indsats med én borger, én plan og én koordinerende sagsbehandler.

3. OK13: Smalt kommunalt forlig med små sejre (18. februar)
Der er indgået forlig for de kommunalt ansatte med en samlet økonomisk ramme på godt to procent over to år. – Det er næppe nok til at sikre reallønnen. Til gengæld kom arbejdsgiverne ikke igennem med forringelser, siger socialrådgivernes formand.

4. Noget rigtigt rod i Hjørring (14. marts)
Fem ledere – heraf to socialrådgivere – er fritaget fra tjeneste efter en sønderlemmende kritik af forvaltningen på det specialiserede socialområde. Borgmesteren bakker de menige socialrådgivere op. Alle børnesager skal nu gennemgås for fejl.

5. DS: Kontanthjælpsreform gør flere unge fattige (25. februar)
Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, frygter, at de nye ydelser vil skabe fattigdom blandt unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Hun glæder sig dog over, at reformen etablerer koordinerende sagsbehandlere.

6. Flere sagsbehandlere giver milliongevinst (10. januar)
Silkeborg Kommunes investering i flere sagsbehandlere og en barbering af sagstallene har givet 29 millioner kroner i kommunekassen. Tillidsrepræsentant Sara H. Kristensen peger på flere årsager til forbedringerne.

7. DS: Kontanthjælpsreform skal sikre udvikling for ledige (20. februar)
En helhedsorienteret indsats med meningsfulde tilbud til den ledige. Det er udgangspunktet for socialrådgivernes udspil til en kontanthjælpsreform. DS foreslår blandt andet ny visitationsmodel, uddannelsespålæg til unge op til 29 år og udviklingsjobs.

8. Kommunalt forlig giver flere pensionskroner (22. februar)
Socialrådgiverne i kommunerne kan se frem til at få lidt mere i pension. Og så forhandles der stadig om en kompetencefond, som kan give socialrådgiverne bedre mulighed for videreuddannelse. DS’ formand kalder det et godt forlig i en krisetid.

9. DS: Reform udfordrer kommuner og sundhedssystem (19. december)
Trods forkortelse af sygedagpengeperioden kan Dansk Socialrådgiverforening se gode takter i ny aftale om sygedagpenge. – Det er afgørende for os, at langtidssyge ikke mister deres forsørgelsesgrundlag, siger formand Majbrit Berlau.

10. Kontanthjælpsreform skaber frustration (12. december)
Socialrådgivernes kontakt med kontanthjælpsmodtagerne handler i øjeblikket stort set kun om økonomi som følge af den kommende kontanthjælpsreform, viser ny rundspørge.