Systemet bliver enklere – men fattigdommen består

Et mere enkelt system, afklaringsret, nye medicintilskud og fritidstillæg. Der er forskellige forbedringer for socialrådgiverne og borgerne i de nye aftaler om kontanthjælp. Men de lave ydelser cementeres, udsatte unge mister et væsentligt beløb og tusindvis af mennesker sendes ned på den absolut laveste ydelse.

Regeringen har indgået en række aftaler om kontanthjælpsområdet. De har stor betydning for socialrådgivernes arbejde – og de borgere, som socialrådgiverne forsøger at hjælpe tættere på arbejdsmarkedet. De lave ydelser cementeres. Tusindvis af borgere rykkes endda ned på den absolut laveste ydelse, mens udsatte unge mister et stort beløb.

– Det er dybt kritisabelt, og det vil ikke bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet, for fattigdom spænder ben for socialrådgivernes arbejde med borgernes udfordringer, siger socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch.

Systemet bliver på den ene side mere enkelt, når regler såsom 225-timersreglen afskaffes.

– Det er til gavn for borgerne, og det letter den administrative del af socialrådgivernes arbejde, når vi ikke længere skal matche borgerne med et hav af knopskudte ydelser og kontrollere efter komplekse regler. Det er godt, for det kan frigøre tid hos socialrådgiverne, så de kan hjælpe borgerne tættere på arbejdsmarkedet i stedet for at administrere og kontrollere, siger hun.

Samtidig indfører man dog en arbejdspligt for 22.000 kontanthjælpsmodtagere.

– Jeg frygter, at arbejdspligten medfører både nyt bureaukrati – og at en stor gruppe havner i endeløse og meningsløse nyttejob i stedet for at få de indsatser, som kan få dem i job, siger Signe Færch.

Der indføres en afklaringsret, som Dansk Socialrådgiverforening har kæmpet for i mange år.

– Hvis den implementeres ordentligt – med tid til socialrådgiverne, fagligt handlerum, tilstrækkelig økonomi og tillid til borgerne – så kan den forbedre rammerne for, at socialrådgiverne kan sikre borgerne en bedre hjælp eller visitere dem til andre ydelser, hvis de er for syge til at arbejde, siger Signe Færch.

Hun ser flere gode ting i aftalen som afklaringsret, at medicinudgifter dækkes, et nyt fritidstillæg, forsimpling af ydelsestillæg, højere børnetillæg og mulighed for at arbejde uden modregning.

– Men de står i skyggen af de dårlige – og vi kommer naturligvis til at kæmpe for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø, når de gode ting implementeres. Samtidig vil vi fortsat råbe vagt i gevær over de alarmerende konsekvenserne af de lave ydelser, siger hun.