Startskud til statsansattes OK-forhandlinger

Forhandlingerne om statsansatte socialrådgiveres overenskomster er netop skudt i gang. Det forventes, at de fleste overenskomstmidler kommer til at gå til generelle lønstigninger på bekostning af de enkelte organisationernes specielle krav.

Med udveksling af kravene med arbejdsgiverne blev overenskomstforhandlingerne på statens område skudt i gang i går eftermiddags. CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg – har netop udvekslet de generelle krav med Finansministeriet, og CO10 har på vegne af Dansk Socialrådgiverforening udvekslet de specielle krav.

Medlemsorganisationerne i CFU er blevet enige om, at overenskomstkagen skal skæres til fordel for generelle lønstigninger. Det betyder, at der ikke er store forventninger om, at der bliver mange midler at gøre godt med til organisationernes specielle krav.

Højere løn og pension

Dansk Socialrådgiverforenings specielle krav handler i høj grad om at ligestille socialrådgivere løn- og pensionsmæssigt med øvrige grupper i tilsvarende stillinger. Det drejer sig eksempelvis om højere løn til socialrådgiverledere i Kriminalforsorgen, så de indhenter et lønefterslæb i forhold til de tjenestemandsansatte ledere, der er medlemmer af Kriminalforsorgsforeningen.

Dansk Socialrådgiverforening stiller også krav om, at underviserne på SOSU-skolerne skal have hævet pensionsprocenten fra 17,3 procent til 18 procent – svarende til, hvad alle andre statsansatte får.

Af øvrige specielle krav er bl.a. ret til ekstern supervision og flere obligatoriske tillæg for funktioner og kvalifikationer.

De generelle forhandlinger går snart i gang og forventes afsluttet 8. februar. De specielle forhandlinger går i gang efter 8. februar og forventes afsluttet med udgangen af februar.