Leder: Fælles om forandring

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den14. april 2021.

Fælles om forandring – uanset om det gælder overenskomstfornyelse, faglighed eller arbejdsmiljø!

Hvordan kan socialrådgiverarbejdspladser blive bedre til tidlige og forebyggende indsatser, som styrker faglighed og arbejdsglæde? Og hvordan kan DS understøtte arbejdspladser i disse udviklingsprocesser?

Disse spørgsmål vil jeg gerne sætte på dagsordenen sammen med tillidsvalgte og medlemmer i DS Region Syd den kommende tid. Vi har et fælles mål om sunde og fagligt udviklende socialrådgiverarbejdspladser, men vejen frem mod målet kræver en stor indsats både på de lokale arbejdspladser og af os i DS. Jeg er dog overbevist om, at vi i fællesskab kan skabe forandringer!

Min overbevisning bygger på det samarbejde, jeg har haft med jer indtil nu. Helt konkret har vi lagt en fælles plan for årets TR-møder samt holdt en ny form for OK21 klubmøder med god tilslutning og en flot stemmeprocent til følge.
Som mange af jer har hørt mig sige på OK21-klubmøderne, så havde DS ønsket et stærkere fokus på arbejdsmiljø i vores overenskomst. Vi fremsendte krav til arbejdsgivere om:

  • Ret og pligt til supervision.
  • Ret til introduktionsordning på tre måneder samt mentorordning på et år for nyuddannede og nyansatte.
  • Vikardækning ved længerevarende sygdom, barsel og længere kompetenceudviklingsforløb.
  • Ret til årlig forhandling af arbejdsmængde (sagstal).
  • Udarbejdelse af årlig statistik for personaleomsætning.

Arbejdsgiverne anså arbejdsmiljøet for at være et lokalt anliggende, hvorfor kravene blev afvist.

Jeg synes derfor, at vi skal tage dem på ordet og sætte arbejdsmiljø og faglighed på dagsordenen lokalt. Når jeg oplister OK-kravene her, så er det fordi, det er mit håb, at nogen af jer kan aftale jer frem til nogle af disse forbedringer lokalt.

Vi har også nye værktøjer i ”DS-værktøjskassen”, som jeg håber vi sammen kan få gavn af at bruge. Under
arbejdsmiljøkampagnen ”Tid til socialt arbejde” blev materialet ”Sammen skaber vi forandringer” udviklet til og afprøvet af nogle pilotkommuner

» Du kan finde dialogspil, løsningskataloger og proceskatalog her.

Omdrejningspunktet er en styrkelse af TRIO’ens handlekraft, således at den i samspil med medarbejderne kan skabe positive forandringer for alle på arbejdspladsen. Proceskataloget stiller nedenstående spørgsmål til de forandringer
vi ønsker – spørgsmål som jeg håber, du vil reflektere over og debattere med mig, konsulenterne og din lokale TRIO, så vi kan bruge hinandens styrke til at skabe de forandringer, der er brug for på din arbejdsplads!

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd