Socialrådgiver hædres med DS’ Jubilæumslegat for at styrke børnesamtalen

Socialrådgiver Tommy Vitcetz har netop modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sit arbejde med at udvikle et digitalt redskab til børnesamtalen, som gør barnet til en aktiv fortæller og dermed styrker barnets perspektiv.

Socialrådgiver hædres med DS’ Jubilæumslegat for at styrke børnesamtalen

Socialrådgiver Tommy Vitcetz har de seneste to år brugt en stor del af sin fritid på at udvikle et digitalt samtaleredskab, som kan udvikle socialrådgiverens rum sammen med det udsatte barn. Målet er at gøre barnet til en mere aktiv fortæller og styrke barnets perspektiv.

– Med det digitale redskab ’Din stemme’ dykker vi ned i udviklingen af det praktiske socialrådgiverarbejde, og det er helt klart inden for legatets idé og formål, så vi er ikke i tvivl om, at du skal have legatet, sagde Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ditte Brøndum under overrækkelsen af Jubilæumslegatet på 15.000 kroner den 21. november på DS’ digitale repræsentantskabsmøde.

Synlighed om børneinddragelse

Socialrådgivernes næstformand fremhævede, at Tommy Vitcetz har lagt mange kræfter i at skabe synlighed om børneinddragelse i sagsbehandlingen.

– Tommy får legatet i relation til sit arbejde med at rejse landet tyndt for at få afprøvet ’Din stemme’ i flere kommuner. I dag gør han det hele i sin fritid, men legatet vil give ham mulighed for lidt mere frikøb fra Køge Kommune, hvor han til dagligt arbejder på børneområdet.

Og hvad er så ’Din stemme’, spurgte Ditte Brøndum retorisk og gav selv følgende svar:

– For Tommy startede det som et kreativt indslag i en svær børnesamtale. Et skattekort i et word-dokument som et fælles tredje, som gav barnet mulighed for at tage ejerskab og være en aktiv del af sin egen sag. I dag er det udviklet til et IT-værktøj til børnesamtalen, hvor barnet kan skabe og fortælle sammen med socialrådgiveren. Og den fortælling – både med ord og ikoner – kan gemmes på barnets sag som et notat, hvor barnets stemme fremstår meget tydeligt, og samtale og notatpligt bliver udført samtidigt.

Frustration som drivkraft

Tommy Vitcetz er beæret over at modtage legatet. Han har arbejdet med at udvikle det digitale redskab siden 2018. Inspirationen kom fra hans egen – og kollegernes – frustration over dobbeltjournalisering i børnesager, og at barnet ofte ikke kunne genkende sig selv i referatet af børnesamtalen.

– Mange af mine kolleger og jeg har gennem en årrække brugt tavler og notesblokke under børnesamtalerne. Vi har skrevet stikord og enkelte sætninger og lagt dem i en bunke, som vi ville arbejde videre med, når vi havde administrationsdage. Når vi endelig nåede dertil, kunne det være svært at huske meningen med stikordene, og der blev brugt lang tid på at skrive referater ind digitalt, hvor barnet blev oversat fra menneske til ’en sag’.

Med den digitale inddragelse af barnet er det hensigten, at socialrådgiveren under mødet skriver direkte citater fra barnet ind i sagen sammen med udvalgte emojis.

– Med få klik kan jeg få lavet min journalindsamling og automatisk samle viden om for eksempel barnets forhold til sin far eller skole, og ud fra et mere autentisk og retvisende materiale kan jeg og mine kollegaer derefter lave det, vi er bedst til: Vurderinger og analyser og derigennem skabe den rette indsats for at styrke barnets udvikling og trivsel. På den måde bliver inddragelse af barnet en tilgang og ikke et tilvalg, lyder det fra Tommy Vitcetz.

Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat blev oprettet i 1998. Formålet med legatet er at understøtte socialrådgivere, der gennem projekter eller forskningsmæssige initiativer udvikler socialrådgiverfaget.