Retningen er sat for de næste fire år

Repræsentantskabsmødet har vedtaget, at DS de næste fire år skal arbejde for en styrkelse af professionen, bedre vilkår for det sociale arbejde, stærkere fællesskaber blandt socialrådgiverne og en god medlemsoplevelse.

Det er hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening, der har samlet ambitioner og planer i den resolution, som netop er vedtaget på Repræsentantskabsmødet 2020. Der er tre spor i resolutionen, som sætter kursen for Dansk Socialrådgiveforenings arbejde de næste fire år. Dansk Socialrådgiverforening skal arbejde for at:

–          Styrke professionen og skabe bedre vilkår for det sociale arbejde.

–          Skabe stærkere fællesskaber og øget engagement blandt socialrådgivere i hele landet.

–          Sikre en bedre medlemsoplevelse for det enkelte medlem, der har brug for hjælp.

Da der er tale om høje mål og ambitiøse planer, havde hovedbestyrelsen selv foreslået, at resolutionen skal gælde frem til Repræsentantskabsmødet i 2024. Normalt gælder en resolution kun for to år.

Styrket profession og bedre rammer for arbejdet

Målet i resolutionen er, at socialrådgiverne i 2024 oplever bedre arbejdsvilkår, bedre vilkår for det sociale arbejde og øget arbejdsglæde.
Det skal blandt andet ske ved, at DS skal arbejde for at styrke udviklingen af socialrådgiverfaget. Der er brug for en bedre og mere praksisorienteret basisuddannelse, der er godt finansieret, har gode rammer for læring, og som har den rette balance mellem teori og praksis. Socialrådgivere skal generelt have muligheder for at udvikle deres kompetencer gennem hele arbejdslivet.

Arbejdsmiljøindsatsen skal fortsætte på alle niveauer – fra den enkelte arbejdsplads til det nationalpolitiske niveau – med det formål at skabe mere fag og større arbejdsglæde blandt socialrådgiverne. Endelig skal DS arbejde på at styrke den fagprofessionelle stolthed. Det vil sige at skabe et andet og bedre omdømme for socialrådgiverne. Så resolutionen rummer en stor opgave med at skabe kendskab til, hvad socialrådgivere gør og kan.

Stærkere fællesskaber og øget engagement

Otte ud af ti socialrådgivere er i dag medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening. I resolutionen for de kommende fire år er der lagt vægt på at få endnu flere til at melde sig ind. Fordi DS’ styrke er fællesskabet og medlemmerne. Det betyder, at DS skal ”udvikle de måder, vi inviterer ikke-medlemmer ind i DS-fællesskabet på, og vi skal søge for, at det står lysende klart for alle socialrådgivere, hvorfor vi har brug for hinanden, og hvorfor det er meningsfuldt at være medlem af foreningen.”

Engagement er et nøgleord i resolutionen. For der skal skabes en engagementskultur, så flere får lyst til at deltage. Og DS skal udvikle og udvide mulighederne for at deltage i fællesskabet. Uanset om man for eksempel er nyuddannet, studerende eller tillidsvalgt. Deltagelsen skal i højere grad end nu tage udgangspunkt i medlemmernes konkrete livssituationer. Det skal være tydeligt, hvordan man kan engagere sig, og det skal være muligt at være med på forskellige måder og med varierende intensitet, som for eksempel under kampagnen #TidTilSocialtArbejde. 

Bedre medlemsoplevelse for det enkelte medlem

Siden 2014 har DS arbejdet med at udvikle den service, som medlemmerne møder. Med resolutionen står det klart, at de næste fire år skal bruges på at skabe en bedre medlemsoplevelse for det enkelte medlem samt at øge kvaliteten af den faglige rådgivning.
Det skal være let at få hjælp og svar på spørgsmål fra DS. Og det betyder, at der skal sikres flere indgange til at kontakte DS med udgangspunkt i, hvad medlemmer har brug for.

Læs hele resolutionen ”Stærkere sammen – for et godt arbejdsliv og socialfaglig stolthed” her.