Mads Bilstrup: Vi finder tryghed i fællesskabet

Der går en lige linje fra socialrådgivernes stærke, faglige fællesskab til den sammenhængskraft, der bærer Danmark gennem corona-krisen, lød det fra formand Mads Bilstrup, da han præsenterede beretningen på Repræsentantskabsmødet 2020.

Mads Bilstrup: Vi finder tryghed i fællesskabet

– 2020 har været et vildt år. Corona-pandemien, et skørt præsidentvalg i USA, brutale terrorangreb i Europa og meget andet. Det ryster os alle sammen, utrygheden breder sig, og vi søger trygheden i fællesskabet.

Sådan lagde formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup i dag fra land i sin beretning til foreningens Repræsentantskab. Budskabet var klart: Fællesskabet er den væsentligste årsag til, at vi i Danmark klarer os bedre gennem corona-krisen end mange andre lande. Vores tillid til hinanden og myndighederne er afgørende for, at vi kan holde smitten nede, og mens andre lande oplever voldsomme protester mod corona-restriktionerne, sætter kun få i Danmark reelt spørgsmålstegn ved, om der er behov for afstand, afspritning og isolation.

Det skyldes ifølge Mads Bilstrup ikke mindst, at vi i Danmark har en stærk fagbevægelse, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår for lønmodtagerne, og som også har været helt central i opbygningen af velfærdssamfundet.

– Vores fælles kamp på de enkelte arbejdspladser skaber konkrete forbedringer for lønmodtagerne, som styrker det fællesskab, der giver os styrken til at presse politikerne til at arbejde for både ordentlige løn- og arbejdsvilkår og velfærd for alle, sagde han og henviste blandt andet til både historiske landvindinger som 37-timers arbejdsuge og de aktuelle corona-aftaler mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen om blandt andet lønkompensation og barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.

Svær forhandlingssituation

Overenskomsterne er kernen i fagbevægelsens arbejde, og Mads Bilstrup understregede, at socialrådgiverne fortjener anerkendelse for deres store indsats både før og under corona for at sikre udsatte mennesker hjælp og støtte.

– Arbejdsgiverne vil sige, at vi skal udvise samfundssind og økonomisk ansvarlighed – ja tak, det gør vi i dén grad allerede, og vi har gjort det under hele corona-krisen: Vi socialrådgivere har med kreative løsninger og en kæmpe arbejdsindsats sikret, at samfundets udsatte børn og voksne fortsat får hjælp og støtte, lød det fra Mads Bilstrup, der påpegede, at forhandlingerne bliver svære.

– Inden Corona havde vi store forventninger til 21-overenskomsten, men Corona-krisen fortsætter desværre med store konsekvenser. Først og fremmest selvfølgelig for dem, der bliver syge – men også for Danmarks økonomi, virksomhederne og de mange privatansatte, som har mistet eller vil miste deres job. Situationen er usikker, og det gør vores forhandlingssituation svær, sagde han og afgav samtidig et løfte til socialrådgiverne om de kommende overenskomstforhandlinger.

– Vi skal sammen vise, hvad et stærkt fællesskab kan. Jeg lover, at vi vil gøre alt for at få den bedst mulige overenskomst for socialrådgiverne i Danmark!

Arbejdsmiljø på dagsordenen

I 2018 vedtog Repræsentantskabet, at forbedringer af vilkårene for det sociale arbejde og socialrådgivernes arbejdsmiljø skulle være en rød tråd i alt Dansk Socialrådgiverforenings arbejde – og det har det været, ikke mindst i arbejdet med indsatsen i ’Tid til socialt arbejde’, der kulminerede med bogen ’Socialrådgivernes fortællinger fra hverdagen’.

– Jeres fortællinger har sat et stort og varigt aftryk på den socialpolitiske debat. Medierne har brugt dem, og de har gjort et stort indtryk på både borgere, politikere, vores venner i andre fagforbund og en række organisationer. Rigtig mange har fået øjnene op for, at socialrådgivere hver dag knokler for at hjælpe og støtte mennesker i svære situationer, men at vilkårene for det sociale arbejde mange steder er alt for ringe, sagde Mads Bilstrup, og flere indlæg i debatten efter talen handlede om netop ’Tid til socialt arbejde’.

En af de delegerede fortalte, at nogle socialrådgivere har oplevet negative reaktioner, når de gjorde deres ledelse opmærksom på problemer med arbejdsmiljøet.

– Jeg er rigtig ked af at høre, at nogle har dårlige oplevelser med at råbe op. Man har ret til at ytre sig som offentligt ansat. Jeg vil gerne opfordre alle, der oplever problemer med deres ledelse, til at rette henvendelse til deres tillidsrepræsentant eller direkte til regionerne eller sekretariatet, for vi SKAL kunne ytre os med kritik af dårlige arbejdsvilkår, svarede Mads Bilstrup.

Faglig frihed og opsang til politikerne

Under nedlukningen afskaffede regeringen midlertidigt en række af de krav til jobcentre og ledige, som Dansk Socialrådgiverforening og mange medlemmer har kritiseret for at spænde ben for fagligheden og det gode samarbejde med borgerne.

– Mange socialrådgivere på landets jobcentre oplevede et langt større fagligt råderum under nedlukningen. Der var plads til at lytte, rådgive og selv vurdere, hvilke borgere der havde brug for samtaler, og i hvor lang tid, fortalte Mads Bilstrup og fortsatte med at opfordre politikerne til at udvise større tillid til socialrådgiverne og andre offentligt ansatte.

Og så kom den ellers sindige nordjyde med en opsang til politikerne.

– Da jeg hørte, at politikerne af hensyn til bankerne op gennem 00’erne undlod at føre ordentlig kontrol med de mange, mange milliarder, der røg ud af landet, gjorde det mig oprigtigt vred. Både fordi det er rigtig mange penge, som kunne være brugt på velfærd og bedre arbejdsvilkår – og fordi politikerne åbenbart godt kan finde ud af at fjerne administrationsarbejdet for bankerne – dem har de tillid til – men ikke for os i det offentlige, sagde Mads Bilstrup med henvisning til DR’s seneste afsløringer af bankernes indflydelse på politikernes beslutninger om SKAT.

Beretningen blev vedtaget med stemmerne 82 for, ingen imod og 1 blank.